Uitbater van een honden- en/of kattenpension

Op één jaar tijd behaal je de erkenning voor je eigen pension!
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Uitbater van een honden- en/of kattenpension

Op één jaar tijd behaal je de erkenning voor je eigen pension!
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques

Uitbater van een honden- en/of kattenpension

Op één jaar tijd behaal je de erkenning voor je eigen pension!
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques

Introductie

De opleiding Uitbater van een honden- en/of kattenpension duurt in totaal 1 cursusjaar dat deeltijds overdag georganiseerd zal worden.

De opleiding bestaat uit 2 delen:

Er is het eerste deel waarin je een gegronde basiskennis over de hond/kat, honden- en kattengedrag, logistiek en organisatie van een asiel/pension, en katten-en hondenverzorging in het algemeen aangeleerd krijgt.

Na dit eerste deel kan je aan de slag als medewerker van een asiel en/of pension.

In het tweede deel ga je je meer specialiseren tot zelfstandig uitbater van een honden en/of kattenpension of asiel.

Let wel: de cursusprijs vermeld op de website is geldig voor cursusjaar 2023-2024.

 

Deze opleiding is erkend door de overheid om een erkend pension te kunnen opstarten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding is erkend door de overheid om een erkend honden- en/of kattenpension te kunnen opstarten.

Na het eerste deel kan je aan de slag als medewerker in een asiel en/of pension.

Na het tweede deel kan je zelfstandig aan de slag als pension/asiel-uitbater.

 • Je leert alles over de bouw en het functioneren van hond en/of kat: o.a. ziekteleer, eerste hulp bij ongevallen, geslachtscyclussen van de hond en/of de kat, erfelijkheidsleer, opvoeding en gedrag.
 • Praktische inrichting van het asiel en/of dierenpension en de van kracht zijnde wetgeving.
 • De hond en/of kat in functie van het asiel/pension.
 • Logistieke organisatie, uitbating en inrichting van een honden- of kattenpension of asiel.
 • Opmaak van een plan voor eigen honden- en kattenpension of asiel.

Omschrijving

Een medewerker en/of uitbater van een dierenasiel of pension biedt diensten aan voor het tijdelijk huisvesten van huisdieren op een manier conform de wetgeving op dierenwelzijn. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de medewerker van de instelling en de verantwoordelijke uitbater, die elk hun eigen verplichtingen dienen te kennen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • In de toekomst wil je een eigen honden- en/of kattenpension opstarten en je hebt een grote voorliefde voor dieren.
 • Je staat al in het beroep en je wilt de optimale kwaliteit van je werk bekomen of je dient het getuigschrift te behalen voor je geldige erkenning.

Personen die deze opleiding volgen als hobby of puur uit interesse zijn zeker welkom, maar worden wel geacht dezelfde competenties te verwerven om door te gaan naar de volgende modules (dat betekent: deelname & slagen voor alle examens).

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig. Een voorliefde/affiniteit voor dieren is uiteraard een pluspunt.

Een basis computerkennis en tekstverwerking (Word, Powerpoint, etc.) en daarbij dus ook toegang tot een computer is aan te raden, aangezien we verwachten dat je in het kader van evaluaties en examens eens een verslag opstelt, een bedrijfsbezoek beschrijft, je stageverslag of eindwerk indient of een presentatie maakt.

Hebt u reeds een diploma dierenzorg of een attest van een andere relevante opleidingen op zak? Contacteer ons dan zeker om te weten of een vrijstelling voor bepaalde modules mogelijk is.

Methodologie

Theorie- en praktijklessen kunnen worden aangevuld met e-learnings. Er is steeds terugkoppeling van de e-learnings tijdens de fysieke lessen. Een basis computerkennis en toegang tot een computer voor onze digitale platformen is daarom sterk aangeraden.

Ook de theorielessen pakken we zoveel als mogelijk interactief aan: het is goed mogelijk dat de docent tijdens de les een (groeps)opdracht, quiz of dergelijke voorziet.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De lessen gaan door op woensdag overdag.

Let op : lessenrooster onder voorbehoud van lichte afwijkingen!

Onderstaande modules komen aan bod:

DEEL 1: medewerker asiel en/of pension

 • Module 1: Oriëntatie in de hondenverzorging
 • Module 2: Anatomie en fysiologie van de hond
 • Module 3: Kynologie en rassenkennis
 • Module 4: Gedrags(h)erkenning bij de hond
 • Module 5: EHBO voor de hondenverzorger
 • Module 6: Verzorging van de hond
 • Module 7: Voeding voor de hond
 • Module 8: Omgang met de kat
 • Module 9: Verzorging van de kat
 • Module 10: Logistiek en organisatie (inclusief 20 uren stage)

In het eerste deel zullen van elke module examens worden afgenomen. Dit kan een schriftelijk theoretisch examen zijn, een individueel opstel of een groepswerk. In het kader van de stage worden punten toegekend door de stageplaats in samenspraak met de docent.

=> heb je voorkennis of ben je al enkele jaren bezig als uitbater? Dan kan je voor het eerste deel een vrijstelling krijgen. Contacteer ons gerust hiervoor!

DEEL 2 : verdiepingstraject uitbater van een honden EN/OF kattenpension

Tijdens het tweede jaar werk je aan de hand van een eindwerk een (fictief) asiel of pension uit dat je presenteert voor een jury.

Hier maak je de keuze of je enkel voor een hondenpension, enkel voor een kattenpension of voor de combinatie van beide gaat.

Afhankelijk van je keuze heb je dan nog volgende deelmodules:

 • Uitbating van een dierenpension
 • Inrichting van een kattenpension
 • Inrichting van een hondenpension
 • Praktische verzorging van de hond

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.

Syntra West, dat zijn opleidingen dóór ondernemers vóór ondernemers. Tijdens deze opleiding bereiden wij je voor op het zelfstandig uitvoeren van het beroep waarvoor je studeert.

Aanvullend op je opleiding, kan je bij ons ook terecht voor starterscoaching. Het attest bedrijfsbeheer is sedert 1/9/2018 niet langer een verplichting om op te starten als zelfstandige in Vlaanderen. De afschaffing betekent niet dat de nood aan een goede voorbereiding voor de opstart van een zelfstandige wegvalt. Onze "Start me up" opleiding geeft je inzicht in de haalbaarheid en winstgevendheid van jouw ondernemersidee. Je kan deze opleiding volgen voor, tijdens of na je beroepsspecifiek traject!

De prijs vermeld op de website is de prijs voor het cursusjaar 2023-2024.

Contacteer ons gerust voor meer info.

In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusteksten, presentaties, interactief forum, etc. beschikbaar zijn voor de cursisten.

Cursussen en presentaties worden niet uitgeprint voorzien door Syntra West, tenzij uitdrukkelijk vermeld (bijvoorbeeld in geval van een handboek inbegrepen in de prijs).

Wil je meer weten?

FotoLissa Van Hecke
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Lissa Van Hecke

Stel je vraag