#100002
#Opleiding #Groenzorg

Tuinaannemer - tuinverzorger - voltijdse dagopleiding

Introductie

Opleiding van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 16u00 Werkplekleren en bedrijfsbeheer inbegrepen.

Omschrijving

Heb je groene vingers en steek jij graag de handen uit de mouwen?

In deze 1 jarige opleiding kom je meer te weten over groenbeheer en tuinaanleg. Deze intensieve praktijkgerichte 1-jarige opleiding bestaat uit werkplekleren bij een erkend tuinaannemer-tuinverzorger en campusleren, die op elkaar inspelen.  Werkplekleren betekent dat je meer dan de helft van de opleidingstijd aan het leren bent bij een erkend leerbedrijf.  Hierbij gaan we je intensief begeleiden en dit doen we al van bij de start. Eerst bespreken we voor de start van de opleiding  wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het best bij jou past.

De overige opleidingstijd breng je door op de SYNTRA-campus. Deze lessen vormen een aanvulling of ondersteuning van wat je leert op de werkvloer.  Leer jij graag al doende? Dan is dit voor jou de ideale opleidingsvorm, met verschillende voordelen:

- je doet al lerende een heleboel werkervaring op

- je leert omgaan met collega's,

- je leert de sector waarin je aan het leren bent van binnenuit kennen.

De opleiding combineert beroepskennis met skills succesvol ondernemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die geinteresseerd is in het beroep van tuinaannemer.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

• voldaan hebben aan de leerplicht;

• motivatie om in de tuinsector tewerkgesteld te worden als zelfstandige tuinaannemer, tuinverzorger of als medewerker.

Bijkomende info

Deze opleiding is een duaal ondernemerschapstraject.  Dat betekent dat de opleiding bestaat uit 2 delen nl. campusleren en werkplekleren.

De werkplekovereenkomst combineert de ondernemersopleiding en een praktijkopleiding. Hiermee wordt enerzijds de nodige praktische vakkennis opgedaan en anderzijds krijgt de cursist de juiste theoretische bagage mee (beroepskennis én ondernemersskills). De praktijkopleiding vindt plaats bij een ondernemer op de werkvloer. Het programma wordt vooraf vastgelegd en duurt de gehele opleiding Tuinaanlegger -Groenbeheerder.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kunt u zelfstandig starten als tuinaannemer - tuinverzorger.

graszoden-1-1_2010-2.jpg
snoeien-1-2_2010-2.jpg

Programma

Basis tuinaanlegger-groenbeheerder

Inleiding tot de sector, veiligheid, werkvoorbereiding, afwerking en controle na elke opdracht, gereedschappen, tuinstijlen, bodemkunde, bemestingsleer, algemeen onderhoud, aanplantingen, onkruid wieden, beplantingen, gazon, snoeien

Moduleproef

Module Fytolicentie P1

wetgeving

ziekten en plagen herkennen

hoeveelheid sproeistof kunnen bepalen

juiste bestrijdingsmiddelen kennen

Moduleproef

Module Groen- en Tuinbeheer

Werkorganisatie: werkvoorbereiding, afwerking, controle, veiligheid, gereedschappen

Basisopdrachten: plantenkennis, gazon, snoeien en scheren, vijvers, bouwkundige elementen, bedrijfsbezoeken of vakbeurs,

Moduleproef

Module groen- en tuinaanleg

Werkorganisatie: aanleg voorbereidende werken, afwerking, controle en bijsturen, veiligheid, gereedschappen

Aanleg constructies, bouwkundige elementen, verhardingen, aanleg nutsvoorzieningen, groenaanleg (aanleg, gazon, beplantingen)

bedrijfsbezoeken of vakbeurs

Moduleproef

Eindwerkbegeleiding

Tuinaanlegger-groenbeheerder

Werkvoorbereiding, controle en bijsturing

werkorganisatie

leiding geven, team aansturen

toegepaste bedrijfsvoering en administratie

communicatie en klantenrelaties

Module Fytolicentie P2

Wetgeving, GBM, strategieën, technieken voor IPM

gewasbeschermingsmiddelen en toepassingen

Risico's van de GBM's

toegepaste fytosanitaire bestrijding

Moduleproef

Bedrijfsbeheer (132u) administratie, boekhouden, recht en wetgeving, commercieel en financieel beleid.

Examen

De examens spreiden zich over het volledige cursusjaar. Elk semester vindt een tussentijdse evaluatie plaats om uw evolutie te polsen aan de leerdoelstellingen. Theoretische examens zijn vooral schriftelijke examens, binnen het luik van ondernemersskills zijn er ook mondelinge proeven. Op het einde van het schooljaar plannen we een groot praktisch eindexamen (= eindproef) waarin je al de aangeleerde beroepsvaardigheden zal moeten etaleren. Dit eindexamen wordt zowel geëvalueerd door jouw vast docententeam als door een extern jurylid.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Syntra West Roeselare
  • Oostnieuwkerksesteenweg 111
  • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor de gevolgde onderdelen. Volgde je ook de optie "Ondernemersskills" (het vroegere "bedrijfsbeheer"), dan ontvang je ook meteen het diploma 'tuinaanlegger - groenbeheerder'. Een eventuele start als zelfstandig ondernemer is ligt dan binnen handbereik.

Cursusmateriaal

Een aantal persoonlijke beschermmiddelen (helm, bril en veiligheidsschoenen) en snoeischaar dienen zelf aangekocht te worden. Voor de praktijklessen beschikt Syntra West over alle nodige tuinmachines en materialen. Hou er rekening mee dat sommige praktijklessen doorgaan op verplaatsing. Sowieso word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht.