Groenaannemer

De groene transitie in Vlaanderen klimaatadaptief concreet vorm geven
 • icon Vanaf 23-09-2024
 • icon Roeselare
 • icon 1 jaar
 • icon 877,25 incl. BTW
 • nieuw
 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Schrijf in
 • nieuw
 • icon Vanaf 23-09-2024
 • icon Roeselare
 • icon 1 jaar
 • icon 877,25 incl. BTW

Introductie

Ben je actief in de groensector of heb je professionele ambities in die richting?

Ben je gepassionneerd door planten? Wil je meer weten over hoe ze groeien en bloeien, en welke standplaats hun voorkeur wegdraagt? Of hoe je via de juiste plantenkeuzes en associaties zorgt voor robuuste beplantingen?

Wil je graag concreet bijdragen aan meer biodiversiteit in tuinen en openbare groene ruimte?

Werk je tot slot liever mee aan lokale oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering eerder dan erbij te gaan zitten en het als een onoverkomelijk probleem te beschouwen?

Dan is het traject Groenaannemer dé opleiding op jouw maat die je niet mag missen!

Je volgt les in onze campus te Roeselare.

in Dagopleiding vanaf 8 oktober:

één lesdag per week gedurende één jaar

elke dinsdag van 8u30 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00. Tijdens schoolvakanties is er geen les.

in Avondopleiding vanaf 23 september:

één lesavond per week en acht volle zaterdagen gedurende één jaar

De theorielessen elke maandagavond van 18u30 tot 22u00.

De praktijklessen gaan door op 8 zaterdagen van 8u30 tot 16u00, gespreid over het cursusjaar. Deze zullen doorgaan in campus Roeselare en op externe praktijklocaties in West-Vlaanderen.Tijdens schoolvakanties is er geen les.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding ben je gewapend om op zelfstandige basis groene ruimtes toekomstgericht aan te leggen en te beheren volgens ecologische principes. Duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Omschrijving

Het ondernemerschapstraject Groenaannemer leidt je op tot startende ondernemer die instaat voor de uitvoering van groenaanleg en groenbeheer in tuinen en openbare groene ruimte.

In lijn met de maatschappelijke tendenzen, wetenschappelijke inzichten en evoluerende regelgeving wordt in het traject veel aandacht besteed aan ecologie, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Dit traject wapent je om als startende Groenaannemer de transitie die in de groensector op gang komt mee vorm te geven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Je bent actief in de groensector of hebt ambitie om in die richting professioneel aan de slag te gaan.
 • Je hebt een passie voor planten en milieu en wil je kennis uitbreiden en verder professionaliseren.
 • Je wil actief bijdragen aan de verhoging van biodiversiteit in tuinen en in private of openbare groene ruimte.
 • Je wil op lokaal niveau mee oplossingen bieden voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Toelatingsvoorwaarden

Je volgde eerder het opleidingstraject "Medewerker tuinaanleg en onderhoud" bij Syntra, of

Je kan minstens vijf jaar evenwaardige professionele ervaring aantonen in tuinaanleg en onderhoud, of

Je kan een erkend diploma/getuigschrift voorleggen met diplomasupplement waaruit blijkt dat er in het curriculum minstens evenwaardige leerinhouden zijn opgenomen als in het basistraject medewerker tuinaanleg en onderhoud, zoals secundair onderwijs in een groene richting, een bachelor Groenmanagement, ...

Methodologie

Natuurlijk is een theoretische kennis van het hoe, waarom en wanneer je de verschillende activiteiten als Groenaannemer uitvoert belangrijk. Maar naast de theorie besteden we in de opleiding ook aandacht aan de uitvoering in de praktijk. Het is die combinatie van 'weten' en 'kunnen uitvoeren' die van jou een echte vakman of vakvrouw maakt.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module Duurzaam Groen:

 • Bodemecologie
 • Standplaats en omgevingsfactoren
 • Plantengemeenschappen en biodiversiteit
 • Bloemenweiden en bloemrijk grasland
 • Bomen in tuinen
 • Klimaatrobuuste beplantingen

Module Duurzame aanplant en groenbeheer:

 • Wettelijke bepalingen en administratieve voorschriften bij aanplantingen
 • Kwaliteitsnormen bij planten
 • Planlezen en uitzetten van planten
 • Standplaatsinrichting en -verbetering
 • Beheersplannen en circulair groenbeheer

Module Machines bij groenaanleg en -beheer:

 • Soorten machines in groenaanleg en -beheer en toepassingen
 • Veilig en ergonomisch gebruik van tuinmachines
 • Onderhoud van tuinmachines

Module Fytolicentie P2:

 • Wetgeving bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Voorkomen van ziekten en plagen in beplantingen
 • Principes en concrete toepassing van IPM
 • Soorten gewasbeschermingsmiddelen en hun toepassingen
 • Gevaren en risico's van GBM
 • Correct gebruik van GBM
 • Toegepaste fytosanitaire bestrijding

Module Ondernemer Groen:

 • Wettelijke bepalingen/administratieve voorschriften en aanvragen
 • Wetgeving op overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen
 • Aannemingsovereenkomst en onderaanneming
 • Kostprijsberekening en opmaak offerte
 • Werkplanning en tijdschema
 • Afrekening, facturatie en nacalculatie
 • Communicatie en klantenrelaties

Eindproef:

 • Op het einde van de opleiding leg je een praktische eindproef af waarin je aantoont dat je de leerinhouden correct in de praktijk kan omzetten.
 • Daarnaast maak je ook een eindwerk: op basis van een plan maak je een uitgewerkt beplantingsplan en beplantingsdossier. Je maakt de nodige meetstaten en een prijsofferte voor de aanleg. Je maakt ook een gedetailleerde beschrijvende meetstaat voor de beheerswerken. Je verdedigt je eindwerk voor een vakjury.  

Bijkomende info

Tijdens de praktijklessen draag je verplicht aangepaste werkkledij (veiligheidsschoenen, werkbroek, werkhandschoenen - PBM's) en breng je zelf een snoeischaar mee. Bij machinale handelingen en/of gebruik van werktuigen dien je ook te beschikken over oor- en oogbescherming.

De syllabi worden enkel digitaal ter beschikking gesteld op het digitale platform. Heb je graag nog een print bij de hand? Dan bieden we je de mogelijkheid om deze te bestellen tegen een minimale printkost via de printshop van Syntra. Na upload via de shop, ontvang je 6 werkdagen later al je syllabus op het door jou gekozen adres.

Examen

- Op het einde van de opleiding leg je een praktische eindproef af waarin je aantoont dat je de leerinhouden correct in de praktijk kan omzetten.

- Daarnaast maak je ook een eindwerk: op basis van een plan maak je een uitgewerkt beplantingsplan en beplantingsdossier. Je maakt de nodige meetstaten en een prijsofferte voor de aanleg. Je maakt ook een gedetailleerde beschrijvende meetstaat voor de beheerswerken. Je verdedigt je eindwerk voor een vakjury.

Getuigschrift

Wanneer je slaagt voor het examen van elke module en op het einde van de opleiding ook geslaagd bent voor de eindproef ontvang je het getuigschrift Groenaannemer, erkend door de Vlaamse Overheid.

Locaties en data


Vanaf 23-09-2024
1 jaar
Schrijf in

€ 877,25 incl. BTW

Avond

ADRES


Vanaf 08-10-2024
1 jaar
Schrijf in

€ 877,25 incl. BTW

Dag

ADRES


Wil je meer weten?

FotoVincent Burny
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Vincent Burny

Stel je vraag