Tuinaanlegger-Groenbeheerder - voltijdse dagopleiding - duaal leren


Voltijdse dagopleiding Tuinaanlegger-groenbeheerder
#100002
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kun je zelfstandig starten als tuinaanlegger-groenbeheerder.

Introductie

Opleiding van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 16u00, werkplekleren en ondernemerschapstraject inbegrepen.

Omschrijving

Heb je groene vingers en steek jij graag de handen uit de mouwen?

In deze 1 jarige opleiding kom je meer te weten over groenbeheer en tuinaanleg. Deze intensieve praktijkgerichte 1-jarige opleiding bestaat uit werkplekleren bij een erkend tuinaannemer-tuinverzorger en campusleren, die op elkaar inspelen.  Werkplekleren betekent dat je meer dan de helft van de opleidingstijd aan het leren bent bij een erkend leerbedrijf.  Hierbij gaan we je intensief begeleiden en dit doen we al van bij de start. Eerst bespreken we voor de start van de opleiding  wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het best bij jou past.

De overige opleidingstijd breng je door op de SYNTRA WEST-campus. Deze lessen vormen een aanvulling of ondersteuning van wat je leert op de werkvloer.  Leer jij graag al doende? Dan is dit voor jou de ideale opleidingsvorm, met verschillende voordelen:

 • je doet al lerende een heleboel werkervaring op
 • je leert omgaan met collega's,
 • je leert de sector waarin je aan het leren bent van binnenuit kennen.

De opleiding combineert beroepskennis met skills succesvol ondernemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die geinteresseerd is in het beroep van tuinaannemer.

Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt voldaan aan de leerplicht
 • Je bent gemotiveerd om in de tuinsector te werken als zelfstandige tuinaanlegger, groenbeheerder of als medewerker

Bijkomende info

Deze opleiding is een duaal ondernemerschapstraject. Dit betekent dat de opleiding bestaat uit 2 delen, namelijk campusleren en werkplekleren.

De werkplekovereenkomst combineert de ondernemersopleiding en een praktijkopleiding. Hiermee wordt enerzijds de nodige praktische vakkennis opgedaan en anderzijds krijg je de juiste theoretische bagage mee (beroepskennis én ondernemersskills). De praktijkopleiding vindt plaats bij een ondernemer op de werkvloer. Het programma wordt vooraf vastgelegd en duurt de gehele opleiding Tuinaanlegger -Groenbeheerder.

snoeien-1-2_2010-2.jpg
graszoden-1-1_2010-2.jpg

Programma

 • Basis tuinaanlegger-groenbeheerder
  • Inleiding tot de sector, veiligheid, werkvoorbereiding, afwerking en controle na elke opdracht, gereedschappen, tuinstijlen, bodemkunde, bemestingsleer, algemeen onderhoud, aanplantingen, onkruid wieden, beplantingen, gazon, snoeien
  • Moduleproef
 • Module Fytolicentie P1
  • wetgeving
  • ziekten en plagen herkennen
  • hoeveelheid sproeistof kunnen bepalen
  • juiste bestrijdingsmiddelen kennen
  • Moduleproef
 • Module Groen- en Tuinbeheer
  • Werkorganisatie: werkvoorbereiding, afwerking, controle, veiligheid, gereedschappen
  • Basisopdrachten: plantenkennis, gazon, snoeien en scheren, vijvers, bouwkundige elementen, bedrijfsbezoeken of vakbeurs,
  • Moduleproef
 • Module groen- en tuinaanleg
  • Werkorganisatie: aanleg voorbereidende werken, afwerking, controle en bijsturen, veiligheid, gereedschappen
  • Aanleg constructies, bouwkundige elementen, verhardingen, aanleg nutsvoorzieningen, groenaanleg (aanleg, gazon, beplantingen)
   • bedrijfsbezoeken of vakbeurs
  • Moduleproef
 • Eindwerkbegeleiding
  • Tuinaanlegger-groenbeheerder
  • Werkvoorbereiding, controle en bijsturing
   • werkorganisatie
   • leiding geven, team aansturen
   • toegepaste bedrijfsvoering en administratie
   • communicatie en klantenrelaties
 • Module Fytolicentie P2
  • Wetgeving, GBM, strategieën, technieken voor IPM
   • gewasbeschermingsmiddelen en toepassingen
   • Risico's van de GBM's
   • toegepaste fytosanitaire bestrijding
  • Moduleproef
 • Succesvol Ondernemer (80u)
  • administratie
  • boekhouden
  • recht en wetgeving
  • commercieel en financieel beleid

Examen

De examens spreiden zich over het volledige cursusjaar. Elk semester vindt een tussentijdse evaluatie plaats om uw evolutie te polsen aan de leerdoelstellingen. Theoretische examens zijn vooral schriftelijke examens, binnen het ondernemerschapstraject zijn er ook mondelinge proeven. Op het einde van het cursusjaar plannen we een groot praktisch eindexamen (= eindproef) waarin je al de aangeleerde beroepsvaardigheden zal moeten etaleren. Dit eindexamen wordt zowel geëvalueerd door jouw vast docententeam als door een extern jurylid.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor de gevolgde onderdelen. Volgde je ook met succes het ondernemerschapstraject, dan ontvang je ook meteen het diploma 'tuinaanlegger - groenbeheerder'. Een eventuele start als zelfstandig ondernemer ligt dan binnen handbereik.  

Cursusmateriaal

Een aantal persoonlijke beschermmiddelen (helm, bril en veiligheidsschoenen) en snoeischaar dienen zelf aangekocht te worden. Voor de praktijklessen beschikt Syntra West over alle nodige tuinmachines en materialen. Hou er rekening mee dat sommige praktijklessen doorgaan op verplaatsing. Sowieso word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht.