#050013
#Opleiding #Groenzorg

Tuinaanlegger - groenbeheerder

Introductie

De opleiding gaat telkens door in campus Roeselare op maandagavond van 18u30 tot 22u, aangevuld met enkele zaterdagen van 8u30 tot 16u.

Omschrijving

Vaak is de tuin het stukje natuur waar mensen tot rust komen na een drukke dagtaak.

Velen zien er dan ook tegen op om zelf het vele werk aan te vatten en een tuin aan te leggen of te verzorgen. We stellen dan ook vast dat de vraag naar een goede en professionele tuinaannemer stijgt.Daarom is deze ondernemersopleiding opgebouwd uit theoretische, maar eveneens praktische lessen over aanleg, verzorging, bemesting, snoeiwerk en algemeen onderhoud in de tuin. Creativiteit gekoppeld aan vakmanschap en vakkennis garanderen immers succesvolle tuinaannemers en tuinverzorgers!

De cursisten dienen in staat te zijn de meest diverse activiteiten te verrichten om een tuin aan te leggen en/of te verzorgen en/of te beheren in al zijn aspecten gedurende de vier seizoenen van een jaar.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen die zelfstandig aan de slag wil gaan als tuinverzorger of tuinaannemer.
 • Personen die in de groenvoorzienig werken en hun kennis willen bijschaven in functie van de uitoefening van hun beroep.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Bijkomende info

Deze cursus gaat ook door op enkele zaterdagen van 8u30 tot 16u30 en dit soms op verplaatsing. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Voor de module Basis tuinaanlegger-groenbeheerder (eerste module) is het mogelijk om een instaptest af te leggen. Heb je de nodige voorkennis en slaag je in deze test waarin zowel praktisch als theoretisch wordt getoetst als je de kennis en vaardigheden van de eerste module onder de knie hebt, mag je deze overslaan. Neem hiervoor contact op met de cursusbegeleider in campus Roeselare.

Programma

 • Basis tuinaanlegger-groenbeheerder
  • Inleiding tot de sector & veiligheid
  • Werkorganisatie
  • Tuinstijlen
  • Bodemkunde - bemestingsleer
  • Basisopodrachten groen
  • Algemeen onderhoud
  • Aanplantingen (plantkunde, onkruid wieden, beplantingen, gazon, snoeien)
  • Bedrijsfsbezoek of vakbeurs
  • Moduleproef
 • Medewerker Groen- en tuinbeheer
  • Werkorganisatie - onderhoud & beheer
  • Basisopdrachten onderhoud
  • Bedrijsfsbezoek of vakbeurs
  • Moduleproef
 • Medewerker Groen- en tuinaanleg
  • Werkorganisatie
  • Basisopdrachten
  • Eindwerkbegeleiding
  • Bedrijsfsbezoek of vakbeurs
  • Moduleproef
 • Tuinaanlegger-groenbeheerder
  • Basisactiviteit van de zelfstandig functionerende tuinaanlegger
  • Moduleproef
  • Eindwerkbegeleiding
 • Fytolicentie P1
  • Onkruidbestrijding
  • Moduleproef
 • Fytolicentie P2
  • Wetgeving GBM en strategieën, technieken voor IPM
  • Gewasbeschermkingsmiddelen en toepassing
  • Risico's van de GBM's
  • Toegepaste fytosanitaire bestrijding
  • Moduleproef
 • Eindproef

De docenten staan zelf iedere dag met hun voeten in het vak!