Pesticidevrije onkruidbestrijding


Een planmatige aanpak
#140631
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen kan men op een gedegen manier de planning maken omtrent het onkruidbeheer aan de hand van een inventarisatie en eindbeeldbepaling.

Introductie

Is het onkruidbeleid binnen uw bestuur of organisatie al pesticide/gewasbeschermingsmiddelenvrij?

Sedert 1 januari 2015 geldt er een verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor openbare besturen. Slechts heel uitzonderlijk zal u dan nog gebruik kunnen maken van deze producten (na het overlopen van een strikte procedure), maar zonder gewasbeschermingsmiddelen (en een aantal biociden) is het de norm geworden!

Omschrijving

Volgt u deze opleiding, dan gaat u alvast naar huis met een aantal concrete tips en een stappenplan om uw onkruid te bestrijden zonder gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens deze opleiding ligt de focus vooral op de beleidsmatige ingrepen die u al van bij de start van uw inventarisatie en planning kunt opstellen. Het bepalen van een eindbeeld. Na het inventariseren wordt er een plan opgemaakt met verschillende codes: zones naargelang wat men er wil mee doen in functie van het onkruidbeleid. Zo worden de zones ingedeeld naargelang de onkruidtoleranties. Bij voorbeeld: winkelstraten worden zones met nultoleranties, sommige afgelegen groenzones krijgen dan een 50% tolerantie. Het bepalen van een eindbeeld komt hier ter sprake. Enkel dankzij een goed doordacht beleid, zal u een goede pesticidevrije onkruidbestrijding kunnen voeren.

Ook  wordt een overzicht gebracht van terreinervaringen rond communicatie naar burger en personeel, het herzien van het bestaande spik- en spanbeleid en de voordelen van gradatie in beeld- en beheerkwaliteit. Daarenboven wordt aangegeven hoe de beleidsvertaling verder kan gebeuren tot bij de uitvoering (aanbesteding, werkplanning, ... ). Tijdens de opleiding worden enkele kerncijfers meegegeven rond omvormingskost, beheerkost en beheerfrequenties ... alvast een eerste stap naar een planmatige aanpak.

Yves Dehondt kan u, dankzij zijn jarenlange ervaring met pesticidevrije onkruidbestrijding, enkele goede voorbeelden uit andere besturen of organisaties meegeven. Op deze manier slaagt u er ongetwijfeld in om uw bestuur voor te bereiden op een alternatief onkruidbeleid!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Alle arbeiders van steden en gemeenten
  • Plannings-en beleidsverantwoordelijken steden gemeenten
  • Sport- en groendiensten
  • Tuinaannemers

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Een praktijkgerichte instructie.

Programma

Volgende topics zullen aan bod komen:

  • Naar een beleidsmatige aanpak van pesticidereductie
  • Hoe uw groeninventaris en groenplan opmaken in functie van deze uitdaging?
  • Ontwerp en beheer van uw groen ifv de nieuwe doelstellingen
  • Communicatie: hoe communiceert u deze nieuwe manier van aanpak naar uw groenmedewerkers, uw collega's en de burgers

Yves Dehondt