Opleidingstraject Ecologisch Groenbeheerder


Een overzicht van de verschillende opleidingen binnen het traject Ecologisch Groenbeheerder
#170590
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de verschillende opleidingen bezitten de deelnemers een helder inzicht in de diverse aspecten van duurzaam groenbeheer en hoe deze tot stand kan komen, De deelnemers zijn in staat om op een professionele manier duurzaam groen vorm te geven in tuinen, parken, berdijfsterreinen enz.

Introductie

Zowel vanuit de overheid als door veranderende maatschappelijke opinies, bestaat er een toenemende vraag om tuinen en openbaar groen op een duurzame manier aan te leggen en te beheren.

Om aan de nood aan de juiste beroepskennis hiervoor tegemoet te komen, heeft Syntra West dit nieuwe opleidingstraject ontwikkeld. De verschillende opleidingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Er kan ook voor gekozen worden ineens voor het volledige traject in te schrijven, waarbij het inschrijfrecht voor het volledige taject 10% minder bedraagt dan voor de opleidingen afzonderlijk.

Dit traject wil een dynamisch gegeven zijn, waarbij het aanbod aan opleidingen zal evolueren met de tijd. Op vraag kan ook een traject op maat ontwikkeld worden, naar de specifieke opleidingsbehoeften van uw bedrijf of organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Tuin- en landschapsarchitecten, tuinaannemers en elk bedrijf dat instaat voor ontwerp, aanleg en beheer van tuinen, parken en bedrijfsgroen. Zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen baat halen uit deze oplediingen.

Ontwerpbureaus die mee de (openbare) groene ruimte vorm geven in opdracht van bedrijven en particulieren.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor het volgen van dit opleidingstraject.

Programma

Volgende opleidingen maken deel uit van dit traject:

Duurzaam bodemevenwicht als basis van Ecologisch Groenbeheer

Alle info en inschrijven via

https://www.syntrawest.be/opleidingen/groen_en_dierenzorg/groenzorg/duurzaam_bodemevenwicht_als_basis_van_ecologisch_groenbeheer.html

Duurzame beplantingen en onkruidbeheersing

Alle info en inschrijven via

https://www.syntrawest.be/opleidingen/groen_en_dierenzorg/groenzorg/duurzame_beplantingen_en_onkruidbeheersing.htm

IPM: een strategie voor beheersing van schadeverwekkers

Alle info en inschrijven via

https://www.syntrawest.be/opleidingen/groen_en_dierenzorg/groenzorg/ipm__een_strategie_voor_beheersing_van_schadeverwekkers.htm

Beheersplanning voor Ecologisch Groenbeheer

Alle info en inschrijven via

https://www.syntrawest.be/opleidingen/groen_en_dierenzorg/groenzorg/beheersplanning_voor_ecologisch_groenbeheer.html

Prijsinfo

Deelnemers die inschrijven voor het volledige opleidingstraject ontvangen een korting van 10% op het inschrijfrecht voor elke opleiding binnen het traject.