Kettingzaaggebruik: Veilig werken met de kettingzaag

#040007
#Opleiding #Groenzorg

Omschrijving

Motorkettingzagen zijn machines met een groot risico voor ongevallen. Daarom worden door de wetgeving hoge veiligheidseisen gesteld aan personen die met deze machines werken en aan de machines zelf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers groenvoorziening

Programma

  • Bouw en werking van de motorkettingzaag
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Bedrijfsklaar maken
  • Veilig en ergonomisch werken
  • Gebruik hulpmiddelen
  • Aanleren van de juiste werktechnieken
  • Praktijkoefeningen