IPM: een strategie voor beheersing van schadeverwekkers


De derde module in het opleidingstraject Ecologisch Groenbeheerder
#170424
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om vanuit de basisinzichten van IPM hun werk als tuinaanlegger/groenbeheerder uit te voeren naar huidige en toekomstige milieutechnische en maatschappelijk aanvaarde normen en voorwaarden, met een minimaal pesticidengebruik en een optimaal resultaat.

Introductie

Van de professionele groenaanlegger en groenbeheerder wordt verwacht dat hij of zij zorgt voor een mooie en gezonde leefomgeving: duurzaam groen, vrij van scheikundige meststoffen en pesticidengebruik, maar ook vrij van ziekten en plagen. Dit kan maar lukken als we de principes van de geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Hoe dat kan, leer je in deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • tuin- en landschapsarchitecten en hun medewerkers
 • tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Wat?

 • Ziekten, plagen en invasieve soorten.
 • Preventie, beheer en bestrijding

Wetgeving

 • Acht basisprincipes  van IPM
 • Voorkomen in plaats van genezen
 • Kijken om te weten: monitoren
 • Behandel pas wanneer het nodig is
 • Chemische bestrijdingsmiddelen als laatste optie
 • Een efficiënte bestrijding met zo weinig mogelijk neveneffecten
 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken tot een noodzakelijk niveau
 • Resistentiebeheersing
 • Registratie

Toepassing op groenbeheer

 • De ontwerpfase (Preventie)
 • De aanlegfase (Preventie)
 • Beheersfase
  • Preventiemethoden
  • Beheersmethoden
  • Bestrijdingsmethoden

Biologische bestrijdingsmiddelen vandaag. Pro's en contra's

Alternatieve bestrijdingsmethodes

 • alternatieve onkruidbestrijding (manueel, mechanisch .,..)
 • alternatieve bestrijding ziekten en plagen

Oordeelkundig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

 • Wetgeving op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: Fytoweb
 • Persoonlijke bescherming
 • Bescherming van het milieu