Duurzame beplantingen en onkruidbeheersing


Tweede module in het opleidingstraject 'Ecologisch Groenbeheerder'
#170422
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding ken je het verschil tussen traditioneel groenbeheer en duurzaam groenbeheer, kan je de duurzame ontwerpprincipes bij ontwerp & beheer toepassen en de bronnen en hulpmiddelen voor het opstellen van een duurzaam groenplan gebruiken.

Introductie

Een duurzaam beheer van groene ruimtes steunt voor een groot deel op een geslaagd gebruik van planten. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we niet zozeer individuele planten bij naam kunnen noemen en herkennen, maar wel inzicht verwerven in het algemeen functioneren van planten, hoe ze samenleven met andere planten en hoe ze reageren op externe factoren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • studieburaus openbaar groen
 • tuin- en landschapsarchitecten en hun medewerkers
 • tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Biologie
  • hoe functioneren planten?
   • over groei, voortplanting, overlevingsstrategieën
  • hoe functioneren plantengemeenschappen?
   • over ecodynamiek, sociabiliteit, concurrerend vermogen, gelaagdheid, biotopen, niet-inheemse planten
 • De standplaats
  • abiotische factoren die een standplaats typeren
  • verschillende gangbare indelingen van standplaatsen
  • analyse van een gegeven standplaats: werkwijze en hulpmiddelen
 • Ontwerpen & aanleggen van duurzaam groen
  • traditionele verschillen tussen een natuurlijke en een aangelegde omgeving
  • principes voor 'ontworpen plantengemeenschappen'
  • planten combineren: verschillende benaderingen
   • o.a. statisch of dynamisch; plantkeuze in functie van standplaats, esthetiek en wildleven
  • voorbeelden van good & bad practices
  • methode voor het opstellen van een plantplan