Duurzaam bodemevenwicht als basis van ecologisch groenbeheer


De eerste module in het opleidingstraject Ecologisch groenbeheerder
#170331
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding begrijp je hoe de bodem in al zijn aspecten functioneert, en zie je de samenhang tussen fysische kenmerken van de bodem en biologische en chemische bodemvruchtbaarheid.

Je bent in staat om de nodige bodemverbetering uit te voeren die leiden tot een duurzaam ecologisch evenwicht van de bodem en in de plantengroei.

Je bent eveneens in staat om via beheersmaatregelen dit duurzaam ecologisch evenwicht te bestendigen in de tijd.

Introductie

We kunnen er niet meer naast. Onder druk van steeds strenger wordende regelgeving inzake milieunormen en beperking van pesticidengebruik, maar ook om tegemoet te komen aan de maatschappelijke tendensen waarbij ecologie en duurzaamheid een steeds prominenter plaats innemen bij het brede publiek, moeten we het groenbeheer fundamenteel anders aanpakken.  Om in deze wijzigende context duurzaam groen en een efficiënt onkruidbeheer te kunnen realiseren, zal de kwaliteit van onze bodems een essentieel aandachtspunt vormen. Deze opleiding wil hiervoor de inzichten en de goede praktijk aanleveren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • tuinarchitecten
 • tuinaannemers en hun medewerkers
 • ploegbazen en medewerkers van groendiensten steden en gemeenten
 • ploegbazen en medewerkers sociale economie

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 • Belangrijke begrippen rond bodemvruchtbaarheid
  • Grondsoorten en hun eigenschappen - bodemtextuur
  • Bodemstructuur
  • Bodemwater en bodemlucht: eigenschappen - functie - verhoudingen
  • Voedingselementen: nut - overmaat en tekort
  • pH of zuurtegraad
  • EC of zoutgehalte
  • CEC of adsorptiecomplex
  • Bodemleven
  • Mineralisatie en humificatie
  • Organische stof en humusgehalte
 • Bodemverbetering:
  • Belang van de bodemontleding
  • Bodemproblematieken en remediëring (# bodemverbeteraars)
  • Soorten compost (voor- en nadelen), toedienen van compost
  • pH-meting en -correctie (+ structurele maatregelen)
  • verbetering van de luchthuishouding
  • verbetering van de waterhuishouding
 • Bemesting:
  • soorten meststoffen
  • belang van de organische en organisch-minerale meststoffen
  • vermijden van milieuverontreiniging door nutriënten
 • Bodembewerking:
  • nut van bodembewerking vs nadelen van bodemverstoring
  • voor- en nadelen van kerende bodembewerking
  • voor- en nadelen van niet-kerende bodembewerking
  • relatie bodembewerking - onkruiddruk