Beheersplanning voor ecologisch groenbeheer


De vierde module in het opleidingstraject Ecologisch Groenbeheerder
#170425
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om hun werk als groenbeheerder uit te voeren naar huidige en toekomstige milieutechnische en maatschappelijk aanvaarde normen en voorwaarden, volgens een doordachte beheersplanning.

Introductie

De druk van de burger om milieuvriendelijk te werken in de private en openbare groene ruimte laat zich hoe langer hoe meer voelen.

Van de professionele groenaanlegger en groenbeheerder wordt verwacht dat hij of zij zorgt voor een mooie en gezonde leefomgeving: duurzaam groen, vrij van scheikundige meststoffen en pesticidengebruik, maar ook vrij van ziekten en plagen. En met minimale afvalproductie.

Milieuvriendelijk groenbeheer vergt een planmatige aanpak: opmaak van een beheersplan die de korte en lange termijn-maatregelen omvat is cruciaal voor een blijvend resultaat van de inspanningen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • tuinarchitecten en hun medewerkers
 • tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

I. Inleiding/Principes

 • Waarom ecologisch beheer?
 • Basisbegrippen ecologisch beheer
 • Juiste plant op de juiste plaats op basis van spontane groei
 • Respect voor milieu
 • Respect voor natuur
 • Duurzaam beheer

II Ecologish beheer / Beheersmaatregelen

 • Op paden en verhardingen.
 • In groenvormen
 • In het water

III Gesloten kringlopen creëren

 • De kunst van het composteren
 • Takkenwallen en bladkorven
 • Graszoden en zodenbanken
 • Stoven en hakhout
 • Knotwilgen
 • Hakselhout
 • Creatief omgaan met afval

IV Bodemverbetering en bemestingsreductie

 • Planten en hun standplaatsvereisten
 • Klei en zand
 • Organische meststoffen
 • Compost
 • Andere
 • Bodemverbeteringstechnieken

V. Aanplantingen

 • Plantengemeenschappen
 • Successie?
 • Gelaagdheid in beplanting
 • Onkruid onderdrukkende beplantingen (Macho's/Prairie)
 • De voordelen (en nadelen) van inheemse en streekeigen planten

VI. Voedselketens: insecten en dieren aantrekken

 • Voedselbronnen
 • Schuilplaatsen
 • Insecten
 • Bijen en vlinders
 • Vogels
 • Kleine zoogdieren
 • Wat met ziekten plagen?
 • Een beheersplan opstellen
  • Bestandsopname van het terrein en groenvormen
  • Participatie van de klant?
  • Studie van het perceel
  • Beheersvisie  en beheerplan opstellen
   • Waar willen we naar toe?
   • Doelstellingen vastleggen
   • Beheersmaatregelen vastleggen
   • Op welke termijn?
   • Een of meerdere plannen opstellen?
   • Mogelijke beheersmaatregelen?
   • Uitvoeren van de maatregelen?
  • Voorbeelden uit de praktijk

VI. Oefening: een beknopt beheersplan opstellen.