Rechtrichten van paarden


De rug van het paard ontspannen door rechtrichten helpt ruiter en paard een harmonieuze eenheid te vormen
#110624
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kunt u bereden paarden rechtrichten.

Introductie

Rechtrichten wil zeggen dat de ruiter de natuurlijke scheefheid van het paard corrigeert door het dier zijn verticale en horizontale evenwicht te herstellen.

De meeste paarden zijn van nature min of meer scheef: aan de ene kant hol en aan de andere kant bol. Typische fouten van een niet-rechtgericht paard zijn onder andere niet-vierkant halthouden, onregelmatig verruimen van tempo of schuin achteruitstappen. Door het rechtrichten wordt de gelijkheid van beide zijden van het paard  bevorderd en kan manken en kreupelheid (vaak klinische hoefkatrol) vermeden worden. Een rechtgericht paard laat zich even gemakkelijk in beide richtingen buigen en is noodzakelijk voor het symmetrisch werk en voor het effect van verzameling.

Omschrijving

De theorie wordt omgezet in praktijk zodat je paard symmetrisch en even soepel loopt wanneer zijn achterbenen sporen in de voorbenen. Het is mogelijk om met je eigen paard of een paard van het trainingscentrum te trainen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die reeds kunnen omgaan met paarden.

Daarnaast richt de opleiding zich ook tot:

  • Therapeuten die paarden willen inschakelen in hun werk met mensen
  • Rij-instructeurs
  • Pensionuitbaters
  • Paardenhouders
  • Recreatieve ruiters

Voorkennis

Een goede rijervaring is onontbeerlijk.

Programma

  • Hol paard
  • Bol paard
  • Rechtrichten van paarden
  • Praktijk

Claudine Will - ervaren instructeur - vlp jurylid en hoofd van het trainingscentrum ruiterschool Haciënda