#170460
#Opleiding #Dierenzorg

Persoonlijke groei door middel van paarden deel II NIEUW

Introductie

Persoonlijke groei door middel van paarden is een krachtig instrument waar zeer veel mee kan bereikt worden op korte termijn omdat het ervaringsgericht leren is. Het begeleiden van een sessie is een mooie ervaring die toch ook de nodige kennis en inleving vraagt.

In deze momenten dat we samenkomen diepen we de begeleidersrol verder uit en bekijken we het verloop van een sessie vanuit verschillende invalshoeken

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Allen die de cursus "Persoonlijke groei door paarden" deel 1 gevolgd hebben.

Zie: https://www.syntrawest.be/opleidingen/groen_en_dierenzorg/dierenzorg/persoonlijke_groei_via_het_paard.html

Toelatingsvoorwaarden

De cursus "Persoonlijke groei door paarde" deel 1 moet eerst gevolgd worden.

Zie: https://www.syntrawest.be/opleidingen/groen_en_dierenzorg/dierenzorg/persoonlijke_groei_via_het_paard.html

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Het begeleiden van mensen, individueel en in groep, in sessies voor persoonlijke groei door middel van paarden.

Programma

  • Uitwerking van diverse praktijkvoorbeelden
  • Toepassing op verschillende werkvelden
  • Sessies bij volwassenen, sessies bij kinderen, wat is het verschil?
  • Persoonlijke vragen beantwoorden in verband met praktijksessies
  • Casussen uitwerken en uitdiepen
  • Diverse invalshoeken bekijken en uitwerken

Steffi Clarysse

Ergotherapeute

Eagala Educated

Chris Irwin EAPD I en II

Chris Irwin master 1