Hoefsmid - avondopleiding


Van assistent-hoefsmid naar volleerd hoefsmid
#110532
#Opleiding #Dierenzorg

Introductie

De opleiding hoefsmid is een opleiding die in het totaal 2 jaar duurt. Men begint met een eerste jaar 'assistent hoefsmid' om te vervolgen met het 2e jaar 'hoefsmid'.
De opleiding bestaat uit 6 modules (zie tabblad programma).

Je kunt de opleiding 'assistent-hoefsmid' volgen in cursusjaar 2022-2023 en dit op woensdagavond (18u30-22u00) op campus Brugge.

 • De module anatomie zal gedurende 10 weken op maandagavond worden gegeven en dit van 12 december 2022 tot en met 27 februari 2023. Tijdens die weken heeft men dus zowel les op maandagavond als op woensdagavond.

In het tweede jaar (2023-2024) volg je dan de opleiding 'hoefsmid' en heb je les zowel op woensdagavond als vrijdagavond (18u30-22u).

Woensdagavond is dan voorbehouden voor de praktijkmodules beslag en vrijdagavond voor de praktijkmodule smeden.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursist krijgt een volledige kennis van de diverse materialen en gereedschappen waarmee in de hoefsmederij correct wordt gewerkt. De cursist kent de anatomie van het paard en zijn onderste ledematen om hier gegronde beslissingen te kunnen nemen in functie van het beslag. In de praktijk leert men de kennis van het smeden, bekappen en beslaan (warm & koud) uitvoeren in functie van het beroep hoefsmid.

Omschrijving

De belangstelling voor het paardrijden, in al zijn aspecten, is de laatste jaren fel toegenomen. Daardoor is de vraag naar goedgeschoolde en bekwame hoefsmeden toegenomen.

Een hoefsmid is de persoon die instaat voor de verzorging van de hoeven van het paard.
Hij/zij zorgt ervoor dat het paard in zijn stelling, stand en gang goed staat of zorgt ervoor dat eventuele stelling- of standsgebreken verbeterd of gecorrigeerd worden.
Na de beoordeling en het besnijden van de hoeven wordt bepaald of het paard beslagen moet worden. Zo ja, is het aan de hoefsmid om in te schatten welk beslag hiervoor nodig is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus is een professionele en praktijkgerichte opleiding voor personen vanaf 18 jaar die tewerkgesteld zijn in deze sector of die de bedoeling hebben als hoefsmid te werken of zich zelfstandig te vestigen als hoefsmid.

Personen die deze opleiding volgen als hobby of voor toepassing op eigen paarden zijn welkom, maar worden wel geacht dezelfde competenties te verwerven om door te gaan naar het 2de jaar (slagen voor alle examens).

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Kunnen omgaan en affiniteit hebben met paarden is wel een pluspunt.

Opgelet: aangezien er in deze opleiding met paarden/ijzers gewerkt wordt is een regelmatige inenting tegen Tetanus vereist. Wij raden alle cursisten aan om ook een BA verzekering in orde te brengen.

Methodologie

hoef-paard-smid-2-3_2011-532.jpg
paard-hoef-smid-2-2_2011-532.jpg
paard-paarden-hoef-hoeven-smed-2-1_2011-532.jpg

Programma

JAAR 1 : Assistent-Hoefsmid

 • Module 1: Basis smeden (26 sessies)
  • Materialenkennis en lastechnieken
  • Het juist zetten van het smeed- en snijmateriaal: stampers, doorslagen, kap- en veegmessen
  • Aanmaak van warmtebronnen
  • Smeden van:
   • Frans voor- en achterijzer
   • een koppel Franse voorijzers
   • Engels voor- en achterijzer
   • een koppel Engelse achterijzers met verkorte teen
 • Module 2: Anatomie van het paard (10 sessies)
  • het skelet
  • de hoef
  • de hoefas en het hoefmechanisme
  • erfelijke aandoeningen en aandoeningen van de hoef
  • standen en gangen
  • ziekteleer (het kreupele paard) en EHBO

Een volleerd hoefsmid begrijpt de anatomie van het paard en kan gegronde beslissingen nemen gebaseerd op de anatomische kennis van de paardenvoet. Deze module is dan ook onontbeerlijk om het beroep hoefsmid uit te kunnen oefenen.

 • Module 3: Basis hoefbeslag (13 sessies)
  • praktijk van het bekappen, smeden, passen en nagelen op dode hoeven
  • benadering van het paard en hoe veilig ye werken

 

JAAR 2 : Hoefsmid (extra lesavond op vrijdagavond)

 • Module 4: het verbeterd hoefbeslag (17 sessies)
  • stellingen en standen in functie van het beslag
  • bekappen
  • smeden
  • passen en nagelen met gesmede ijzers
  • toegepast beslag met fabrieksijzers
 • Module 5: Smeden van diverse hoefijzers (35 sessies)
  • collectie van gesmede ijzers
  • orthopedisch hoefbeslag met fabrieksijzers
  • bedrijfsorganisatie
 • Module 6: levend hoefbeslag (17 sessies)
  • manklopen van het paard
  • hoefziektes en gangen van het paard
  • training op levend beslag

Voor deze module zullen er zowel lessen op campus als buiten campus (bij maneges, stalhouders, fokkers, etc.) worden voorzien.

Cursusmateriaal

In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusmateriaal, interactief forum etc. beschikbaar zijn voor de cursisten.

Het hoefsmederij gereedschap is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. De cursisten kunnen dit aan het begin van het schooljaar aankopen en dienen hiervoor te rekenen op minstens € 850.

Tijdens de eerste lessen zullen vertegenwoordigers van de enkele groothandels hun materialen te koop beschikbaar maken voor de cursisten. Indien men zelf reeds materiaal in bezit heeft of het materiaal bij een andere leverancier wenst aan te kopen, is dat uiteraard geen probleem.

Risico

Aandachtspunten - veiligheid

 • Regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
 • De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
 • De cursist brengt mee en draagt tijdens deze praktijkopleiding minstens volgende
 • PBM (Persoonlijke Beschermmiddelen)
  • Veiligheidsschoenen, steeds te dragen
  • Veiligheidsbril , volgens activiteit
  • Oordopjes, volgens activiteit
 • Om hygiënische reden is het niet mogelijk dat deze PBM's aangeboden worden door Syntra West
 • Volledige veiligheidsvoorschriften staan vermeld in het atelierreglement

De docenten zijn allemaal ervaren hoefsmeden.

Docent aan het woord

Voor mij als spildocent zijn competentiemetingen een handig instrument om cursisten beter te begeleiden.

Anneleen

See you on