Hoefsmid - avondopleiding


Van assistent-hoefsmid naar volleerd hoefsmid
#110532

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursist krijgt een volledige kennis van de diverse materialen en gereedschappen waarmee in de hoefsmederij correct wordt gewerkt. In de praktijk leert men vooral de kennis van het smeden uitvoeren in functie van het beroep hoefsmid.

Introductie

De opleiding hoefsmid is een opleiding die in het totaal 2 jaar duurt. Men begint met een eerste jaar 'assistent hoefsmid' om te vervolgen met het 2e jaar 'hoefsmid'.
De opleiding bestaat uit 6 modules.

In het eerste jaar is er telkens op dinsdagavond en zaterdagochtend of op zaterdag (volledige dag) les. De lessen op zaterdag zullen week om week georganiseerd worden met de andere groep.

Opgelet: de module anatomie wordt op donderdagavond georganiseerd gedurende 10 weken (periode november-januari).


In het tweede jaar is er op dezelfde momenten les als in het eerste jaar.

Omschrijving

De belangstelling voor het paardrijden, in al zijn aspecten, is de laatste jaren fel toegenomen. Daardoor is de vraag naar goedgeschoolde en bekwame hoefsmeden toegenomen.
Een hoefsmid is de persoon die instaat voor de verzorging van de hoeven van het paard.
Hij/zij zorgt ervoor dat het paard in zijn stelling, stand en gang goed staat of zorgt ervoor dat eventuele stelling- of standsgebreken verbeterd of gecorrigeerd worden.
Na de beoordeling en het besnijden van de hoeven wordt bepaald of het paard beslagen moet worden. Zo ja, is het aan de hoefsmid om in te schatten welk beslag hiervoor nodig is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus is een professionele en praktijkgerichte opleiding voor personen vanaf 18 jaar die tewerkgesteld zijn in deze sector of die de bedoeling hebben als hoefsmid te werken of zich zelfstandig te vestigen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Kunnen omgaan met paarden is wel een pluspunt.
Opgelet: aangezien er in deze opleiding met paarden gewerkt wordt is een regelmatige inenting tegen Tetanus vereist.

Methodologie

hoef-paard-smid-2-3_2011-532.jpg
paard-hoef-smid-2-2_2011-532.jpg
paard-paarden-hoef-hoeven-smed-2-1_2011-532.jpg

Programma

JAAR 1

 • Module 1: Basis smeden (26 sessies)
  • Materialenkennis en lastechnieken
  • Het juist zetten van het smeed- en snijmateriaal: stampers, doorslagen, kap- en veegmessen
  • Aanmaak van warmtebronnen
  • Smeden van:
   • Frans voor- en achterijzer
   • een koppel Franse voorijzers
   • Engels voor- en achterijzer
   • een koppel Engelse achterijzers met verkorte teen
 • Module 2: Anatomie van het paard (8 sessies)
  • het skelet
  • de hoef
  • de hoefas en het hoefmechanisme
  • erfelijke aandoeningen en aandoeningen van de hoef
  • standen en gangen
  • ziekteleer (het kreupele paard) en EHBO
 • Module 3: Basis hoefbeslag (13 sessies)
  • praktijk van het bekappen, smeden, passen en nagelen op dode hoeven
  • benadering van het paard en hoe veilig ye werken

JAAR 2

 • Module 4: het verbeterd hoefbeslag (17 sessies)
  • stellingen en standen in functie van het beslag
  • bekappen
  • smeden
  • passen en nagelen met gesmede ijzers
  • toegepast beslag met fabrieksijzers
 • Module 5: Smeden van diverse hoefijzers (35 sessies)
  • collectie van gesmede ijzers
  • orthopedisch hoefbeslag met fabrieksijzers
  • bedrijfsorganisatie
 • Module 6: levend hoefbeslag (17 sessies)
  • manklopen van het paard
  • hoefziektes en gangen van het paard
  • training op levend beslag