Hoefsmid - avondopleiding


Van assistent-hoefsmid naar volleerd hoefsmid
#110532
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursist krijgt een volledige kennis van de diverse materialen en gereedschappen waarmee in de hoefsmederij correct wordt gewerkt. In de praktijk leert men vooral de kennis van het smeden uitvoeren in functie van het beroep hoefsmid.

Introductie

De opleiding hoefsmid is een opleiding die in het totaal 2 jaar duurt, men begint met een eerste jaar "assistent hoefsmid" om te vervolgen met het 2e jaar "hoefsmid".
De opleiding bestaat uit 6 modules.

In het eerste jaar is er les telkens op 2 avonden in de week.


In het tweede jaar is er les op 2 avonden per week.

Omschrijving

De belangstelling voor het paardrijden, in al zijn aspecten, is de laatste jaren fel toegenomen. Daardoor is de vraag naar goedgeschoolde en bekwame hoefsmeden toegenomen.
Een hoefsmid is de persoon die instaat voor de verzorging van de hoeven van het paard.
Hij/zij zorgt ervoor dat het paard in zijn stelling, stand en gang goed staat of zorgt ervoor dat eventuele stelling- of standsgebreken verbeterd of gecorrigeerd worden.
Na de beoordeling en het besnijden van de hoeven wordt bepaald of het paard beslagen moet worden. Zo ja, is het aan de hoefsmid om in te schatten welk beslag hiervoor nodig is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus is een professionele en praktijkgerichte opleiding voor personen vanaf 18 jaar die tewerkgesteld zijn in deze sector of die de bedoeling hebben als hoefsmid te werken of zich zelfstandig te vestigen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Kunnen omgaan met paarden is wel een pluspunt.
Opgelet: aangezien er in deze opleiding met paarden gewerkt wordt is een regelmatige inenting tegen Tetanus vereist.

hoef-paard-smid-2-3_2011-532.jpg
paard-hoef-smid-2-2_2011-532.jpg
paard-paarden-hoef-hoeven-smed-2-1_2011-532.jpg

Programma

JAAR 1

 • Module 1: Basis smeden (26 sessies)
  • Materialenkennis en lastechnieken
  • Het juist zetten van het smeed- en snijmateriaal: stampers, doorslagen, kap- en veegmessen
  • Aanmaak van warmtebronnen
  • Smeden van:
   • Frans voor- en achterijzer
   • een koppel Franse voorijzers
   • Engels voor- en achterijzer
   • een koppel Engelse achterijzers met verkorte teen
 • Module 2: Anatomie van het paard (8 sessies)
  • het skelet
  • de hoef
  • de hoefas en het hoefmechanisme
  • erfelijke aandoeningen en aandoeningen van de hoef
  • standen en gangen
  • ziekteleer (het kreupele paard) en EHBO
 • Module 3: Basis hoefbeslag (13 sessies)
  • praktijk van het bekappen, smeden, passen en nagelen op dode hoeven
  • benadering van het paard en hoe veilig ye werken

JAAR 2

 • Module 4: het verbeterd hoefbeslag (17 sessies)
  • stellingen en standen in functie van het beslag
  • bekappen
  • smeden
  • passen en nagelen met gesmede ijzers
  • toegepast beslag met fabrieksijzers
 • Module 5: Smeden van diverse hoefijzers (35 sessies)
  • collectie van gesmede ijzers
  • orthopedisch hoefbeslag met fabrieksijzers
  • bedrijfsorganisatie
 • Module 6: levend hoefbeslag (17 sessies)
  • manklopen van het paard
  • hoefziektes en gangen van het paard
  • training op levend beslag

Cursusmateriaal

Het basisgereedschap voor hoefsmeden is niet inbegrepen in de prijs en dien je zelf aan te kopen. Hiervoor moet je rekenen op minstens € 850.

Risico

Aandachtspunten - veiligheid

 • Regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
 • De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
 • De cursist brengt mee en draagt tijdens deze praktijkopleiding minstens volgende
 • PBM (Persoonlijke Beschermmiddelen)
  • Veiligheidsschoenen, steeds te dragen
  • Veiligheidsbril , volgens activiteit
  • Oordopjes, volgens activiteit
 • Om hygiënische reden is het niet mogelijk dat deze PBM's aangeboden worden door Syntra West
 • Volledige veiligheidsvoorschriften staan vermeld in het atelierreglement

De docenten zijn allemaal ervaren hoefsmeden.