Het concept dominantie: anders bekeken


De relatie mens - hond verbeteren
#150216
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het concept dominantie in zijn juiste context te plaatsen en daardoor op een correcte manier omgaan met de hond. Men zal de hond zien zoals hij werkelijk is, met zijn emotionele en sociale vermogens die hem in staat stellen om harmonisch samen te leven met andere soorten, waaronder de mens. Dit alles leidt tot een beter inzicht en een betere omgang met de hond.

Introductie

We gaan op zoek naar de meest passende definitie van wat "dominantie" en "dominant gedrag" inhoudt, rekening houdend met de relatie eigenaar - hond en hond- hond. Vervolgens kijken we of het interessant is om de gangbare "rangorderegels" toe te passen en waarom het al dan niet zo is. Als afsluiter overlopen we cases van honden die de noemer "dominant" opgeplakt kregen.

Ondanks wetenschappelijke publicaties leven er nog heel wat misverstanden over onze hond.  

Velen gaan er nog van uit dat de hond, omdat hij een gedomesticeerde wolf is, een 'alfa' nodig heeft. Hij zou er ook op uit zijn om alles en iedereen wat rond hem leeft en in zijn buurt komt te willen domineren. Voor sommigen nog steeds een excuus om bepaalde fysieke straffen of handelingen op honden toe te passen om de positie van ranghogere te 'veroveren' en steeds opnieuw te moeten bevestigen.

De vraag is echter of deze invalshoek correct is. En wat dit met het welzijn van onze honden doet.  

In deze opleiding exploreer je de domesticatie van de hond, welke gevolgen dit heeft, hoe onze relatie met de hond te zien, ... ondersteund met wetenschappelijk onderzoek.  Wil jij graag de hond 'ont-moeten' zoals hij werkelijk is?  Volg dan deze kortlopende opleiding!

Omschrijving

Het doel is mensen inzicht bij te brengen over wat dominantie is om op die manier de relatie mens - hond te verbeteren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die geïnteresseerd is in hondengedrag en de relatie mens - hond.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Eerst wordt er een stukje theorie gegevn rond de belangrijkste concepten (wetenschappelijk onderbouwd) om vervolgens te gaan kijken hoe dit in de praktijk te zien met onze honden. Vervolgens gaan we de opgedane kennins toepassen op cases over honden die de noemer "dominant" opgeplakt kregen.

Programma

  • Hond versus wolf
  • Dominantie in gedomesticeerde honden: nuttige structuur of slechte gewoonte?
  • Naar een goede verstandhouding met de hond
  • Cases

Kristel Van Hoey

Zij startte haar eigen gedragspraktijk voor hond en kat na het behalen van het postgraduaat getuigschrift Toegepast Diergedrag. Voor meer informatie: www.pet-consulting.be