Bewuster omgaan met de hond


De agressie bij de hond positief benaderen
#111393
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • De lichaamstaal van de hond herkennen en begrijpen
 • Inzicht in (probleem)gedrag: ontstaan, voorkomen, bijsturen
 • hoe leren honden, conditioneringsprocessen en leren van nature
 • Hoe men een vertrouwensband opbouwt zonder dwang, stress of angst
 • Diverse begrippen zoals rangorde, dominantie e.a. in de juiste context plaatsen
 • Agressief gedrag op een positieve manier benaderen
 • Bijkomende vragen kunnen gesteld worden i.v.m. aanschaf, socialisatie, opvoeding, training of gedragsproblemen

Introductie

Tijdens deze opleiding wordt de hedendaagse manier van honden opvoeden kritisch onder de loep genomen. Er wordt duidelijk gemaakt wat de nadelen kunnen zijn bij het gebruik van straf en aversiemiddelen, maar ook wat de gevolgen kunnen zijn bij het gebruik van extrinsieke motivatiemiddelen zoals voeding of spel.

Het alternatief wordt aangeboden als een vernieuwend en verruimend inzicht hoe men op een natuurlijke manier een sterke vertrouwensband opbouwt, gebaseerd op wederzijds begrip en duidelijke communicatie. Zo wordt de samenwerking/opvoeding met de hond een stuk eenvoudiger, aangenamer en veiliger. Op dergelijke manier vermijdt men stress, angst, frustratie, agressie en andere negatieve emoties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Hondeninstructeurs
 • Hondenscholen
 • Uitbaters dierenpension
 • Hondentrimmers
 • Hondenfokkers
 • Dierenartsen

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig.

agressie-hond-gedrag-2-2_2011-1393.jpg
hond-honden-hondengedrag-dier-2-1_2011-1393.jpg

Programma

 • Gevolg van domesticatie
 • Herkennen van hondenlichaamstaal
 • Stress - angst
 • Agressie
 • Welke factoren bepalen de mogelijkheden van uw hond
 • Hoe leren honden
  • conditioneringsprocessen
  • natuurlijk leren
 • Praktijkles

Tijdens de praktijkles kunnen cursisten hun hond meebrengen. In deze les wordt een gedragsanalyse gemaakt en advies meegegeven indien nodig.

Koen Van Daele

Professioneel kynologisch ervaringsdeskundige inzake hondengedragsproblemen