Basisprincipes volgens Chris Irwin, deel 2


Verfijning
#180646
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Verfijning van Irwin Insights, meer technieken en betere omgang met moeilijker paarden.

Introductie

Wie is Chris Irwin? Chris komt uit Canada, is een specialist in hoe paarden communiceren en is bekend om zijn sublieme manier om mensen en paarden samen in harmonie te brengen.

Zijn principes en technieken zijn gebaseerd op het lezen van de lichaamstaal van je paard en je eigen lichaamstaal bewust te gebruiken om duidelijke communicatie te bekomen. Het gaat om het bekomen van leiderschap op een niet-agressieve en niet-bedreigende manier, gebaseerd op respect en vertrouwen.

Omschrijving

Sommige paarden worden beschreven als probleempaarden, maar de meeste van hen zijn niet goed begrepen en laten op hun manier weten dat er iets niet in orde is. Ga de uitdaging aan om hen beter te begrijpen en ook hoe je hen kan helpen. Hierdoor kan de band tussen mens en paard beter worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die reeds kunnen omgaan met paarden.

Daarnaast richt de opleiding zich ook tot:

•Recreatieve ruiters

•Rij-instructeurs

•Pensionuitbaters

•Paardenhouders

•Mensen die interesse hebben in omgang met paarden

Voorkennis

Deelname aan deze cursus is enkel mogelijk na het volgen van deel I: Basisprincipes Chris Irwin, zowel in grondwerk als paardrijden

Methodologie

Irwin Insights, verfijning

paarden-1-1_2018-646.jpg

Programma

Hetzelfde als in deel 1, maar verfijnder, dieper, met meer detail en uitgebreid naar moeilijker uitdagingen

•Lichaamstaal van het paard begrijpen en interpreteren.

•Je eigen lichaamstaal, hoe komt je lichaamstaal over bij je paard.

•Basisprincipes grondwerk: begeleiden van je paard, longeren, vrij werk.

•Basisprincipes rijden.

•Concepten en principes Chris Irwin

•Omgang met moeilijker uitdagingen van de paarden

Cursusmateriaal

Je eigen paard meebrengen is mogelijk en aan te raden. Hierdoor kan specifiek gewerkt worden aan verfijning van de band met je eigen paard en komen specifieke werkpunten naar waarvoor we zoeken naar wat uw paard communiceert.

Je bent warm gekreed en hebt goede stapschoenen aan.

Steffi Clarysse

  • Ergotherapeute
  • Irwin Insights master 2
  • EAGALA Educated
  • EAPD I en II Chris Irwin