#190495
#Opleiding #Vliegtuigen

Fotogrammetrie met drones


Specialisatieopleiding voor dronepiloten

Introductie

(Aero)fotogrammetrie of triangulatie is een techniek die gebruikt wordt om vanuit drone RGB foto opname of LiDar een 2D of 3D model te creeëren. Na verwerking kan op deze 2D of 3D modellen metingen of interpretaties uitgevoerd worden. Deze metingen omvatten o.a afstanden, oppervlakten of volumes. Men kan deze techniek toepassen op informatiebeelden zichtbaar voor het menselijk oog maar verder ook op infraroodbeelden en informatie verworven door gebruik van LiDarsystemen. Hieruit kunnen bijvoorbeeld terreinmodellen (DTM) of kaarten worden opgemaakt. Deze informatie kan van zeer grote waarde zijn voor landmeters, architecten, onderzoekers, overheden, etc.

Omschrijving

De cursus is gericht op mensen die reeds in het bezit zijn van een bevoegdverklaring klasse 1 of attest klasse 2. We beperken ons niet tot een louter theoretische uiteenzetting maar bieden een combinatie van de nodige theorie met aansluitend een volledige praktische uit- en verwerking. De bedoeling is dan ook dat we cursisten voorbereiden om

een opdracht volledig zelfstandig te kunnen uitvoeren. (van missieaanvraag tot rapportering).

Cursisten krijgen op het einde van de opleiding (na dag 3) een eindwerk mee om zelfstandig een missie uit te voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht op dronepiloten (klasse 1 / klasse 2)

Programma

Dag 1: Theorie

 • Basisprincipes van fotogrammetrie
 • Verschillende softwaretoepassingen (Agisoft, Bentley, Pix4D, open source toepassingen)
 • Kennismaking en gebruik van Pix4D
 • Het omzetten van 3d punten uit foto’s
 • Georeferentie en nauwkeurigheid van het 2d- en 3d model
 • Bewerken van 3d puntenwolk en 3d mesh (basis)
 • Meten van coördinaten, lijnen, oppervlakken en volumes
 • Gebruik van de Pix4D Cloud en Capture app

Dag 2: Data capture (op locatie)

 • Visuele inspectie van te inspecteren object/plaats
 • Planning van de vluchtuitvoering
 • Controle van RPAS
 • Setup van het RPAS
 • Vluchtuitvoering met datacapture
 • Controle beeldkwaliteit
 • Afronding van de missie

Dag 3: Praktische verwerking

Opstarten en downloaden gratis versie Pix4D mapper

 • Organisatie na datacaptatie
 • Verwerken in de praktijk
 • Beoordeling resultaten
 • Meten van coördinaten, lijnen, oppervlakken en volumes in de praktijk
 • Finetuning
 • Extra
 • Toekennen log-in partnerhub (communicatietool voor eindwerk)

BAFA (Ben-Air Flight Academy)