Oldtimerrestaurateur


Nostalgie, passie, roeping, een vernuft stukje techniek
#180128
#Opleiding #Auto

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Personen die het ondernemerschapstraject van autorestaurator volgen, verwerven een algemene basiskennis in carrosserieherstelling, elektronica en mechanica zodoende de basisrestauratiewerken te kunnen uitvoeren. Hij of zij kan probleemloos de klantbeleving centraal stellen tijdens het verkoopproces en een adviserende rol opnemen om duurzame hersteloplossingen aanbieden.

Het gebruik van digitale en nieuwe technologische werkmiddelen is hem of haar niet vreemd als middel om tijdens het restauratieproces efficiënt voortgang te boeken. Door de kennis in e-commerce kan de cursist direct een online verkoopportaal opstarten alsook alle digitale platformen gebruiken als gericht informatiekanaal. Kennis over het raadplegen van actuele wetgevingen en richtlijnen is de deelnemer niet vreemd.

Introductie

De oldtimer wint steeds meer aan populariteit en is voor velen meer dan enkel een vernuft stukje techniek. Het is een passie, een roeping. Lang niet alle wagenbezitters zijn echter in staat om zelf dergelijke auto's zelf aan te kopen, op te knappen of tegen een realistische prijs te verkopen. Door de toenemende vraag naar de beschikbaarheid, herstelling of verkoop is er een nieuwe markt ontstaan voor toekomstige oldtimerrestaurateurs. Kortom het beroep van oldtimerrestaurateur is er een met toekomst.

In de opleiding oldtimerrestaurateur leer je alles van A tot Z om ook jouw oldtimer terug op punt te zetten en dit zowel mechanisch, elektrisch en op vlak van carrosserie.

 

Check zeker alle modules via het tabblad programma!

Heb je verder nog vragen geef gerust een seintje en we helpen je graag verder.

Omschrijving

Emotie en beleving verkopen

De autorestaurator vormt een spilfiguur binnen het aankoop-, restauratie- of verkoopproces van oude of klassieke wagens. Niet enkel technische kennis speelt een cruciale rol in de uitvoering van de job of groei van de onderneming. Het product en de diensten die de autorestaurator verkoopt zijn veelal van emotionele waarde. Hiertoe beschikt hij of zij over de benodigde sociale vaardigheden, relevant aan het beroep, om de klant een commerciële beleving te bieden. Niet enkel prijscorrect en -bewust handelen maar adviserend verkopen en transparant communiceren doorheen het proces zijn een succesvoorwaarde.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Garagehouders
 • Carrosserietechnici
 • Starters
 • Oldtimerliefhebbers
 • Iedereen die zijn oldtimer zelf wenst op te knappen

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Personen met voorkennis kunnen deelnemen aan de vrijstellingsproef van de modules:

 • geschiedenis en keuring van oldtimers
 • inspectiepunten aankoop oldtimers
 • basis mechanica
 • basis elektriciteit

Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de vrijstellingsproeven.

Bijkomende info

VRIJSTELBARE MODULES

Onderstaande vier trajectmodules zijn vrijstelbare modules mits het slagen in een vrijstellingsproef

- Basis mechanica

- Basis elektriciteit

- Geschiedenis en keuring van oldtimers

- Inspectiepunten bij aankoop oldtimer

COMPETENTIEBEGELEIDING

De opleiding biedt per cursist telkens één uur individuele begeleiding tijdens de modules "Motoren, revisie en praktische setting", "Carrosserie voor oldtimers" en "Mijn restauratiebedrijf". Onze coaches zullen de cursisten tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases steeds individueel ondersteunen in de resultaatgerichtheid van hun leerproces.

E-LEREN

Het opleidingstraject voorziet om binnen de modules "Geschiedenis en keuring van oldtimers" en "Inspectiepunten bij aankoop oldtimer" e-leercontent op afstand aan te bieden via het Moodle-platform.

Programma

- 1ste jaar -

MODULE Basis mechanica (68u - klassikaal te volgen)
Inschrijven via deze link

 • Technologie motoren
 • Koppeling en versnellingsbak
 • Aandrijving, ophanging en sturing
 • Remsysteem
 • Koeling en smering
 • Carrosserie
 • Administratieve voorbereidende taken

MODULE Basis elektriciteit (60u - klassikaal te volgen)
Inschrijven via deze link

 • Elektriciteit
 • Elektronica
 • Elektrische schema's en storingzoeken
 • Batterij

MODULE Geschiedenis en keuring van oldtimers (12u - Deze module gebeurt via E-leren)
Inschrijven via deze link

 • Wat maakt een oldtimer een oldtimer?
 • Fiscale wetgeving inzake oldtimers
 • Europese markt inzake oldtimers en financiële verschillen
 • Wat is een collectiewagen?

MODULE Inspectiepunten bij aankoop oldtimer (8u - Deze module gebeurt via E-leren)
Inschrijven via deze link

 • Hoe moet ik een oldtimer inspecteren
 • Controlepunten
 • Visuele problemen inspecteren en mechanisch oplossen

- 2e jaar -

MODULE Motoren, revisie en praktische setting (76u)

 • Kleppenregeling, -afstelling, -vervanging, opstellen arbeids- en kleppendiagram
 • Carburator afstellen
 • Elektriciteit, diagnose en elektrische pannes
 • Transmissie en koppeling
 • Revisie en grote motorcompartimenten uitbouwen en afstellen
 • Remsysteem
 • Examen

MODULE Ontsteking (20u)

 • Rol en werking van een ontsteking
 • Demontage van een volledige ontsteking
 • Reinigen en controleren van ieder onderdeel
 • Het op punt zetten van de motor
 • Examen

MODULE Chassisleer en carburatoren (36u)

 • Principes van de carburator
 • Types en montage van carburatoren
 • Chassisleer
 • Roest op chassis
 • Ophangingspunten
 • As-verdelingen
 • Examen

Flex modules!

Deze modules kunnen flexibel gevolgd worden. Dit betekent dat de modules eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar georganiseerd worden. Wat betreft de module wieluitlijning en banden kan dit meermaals per voor- en/of najaar georganiseerd worden.

MODULE Carrosserie voor oldtimers (52u)
Inschrijven via deze link

 • Plaatwerk
 • Uitdeuken
 • Warm krimpen
 • Planeren
 • Uitstukken en vervangen van plaatwerk
 • Verbindingsmethodes
 • Plamuren
 • Schuren
 • Grondverven
 • Lakken

MODULE Wieluitlijning en banden (16u)
Inschrijven via deze link

 • Samenstelling banden
 • Begrip codering banden
 • Begrip codering velgen
 • Wieluitlijning en terminologie
 • Herstellen wieluitlijning
 • Invloed op rijgedrag
 • Examen

- 3e jaar! -

MODULE Mijn restauratiebedrijf (40u)

 • Commerciële bedrijfsvoering
 • Financieel beheer
 • Organisatie en management
 • Examen

Eindproef (4u)

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je het getuigschrift AUTORESTAURATOR dat erkend is door de Vlaamse Overheid. Indien je bij Syntra West ook een opleiding in ondernemerskilss volgt en hiervoor geslaagd bent, dan ontvang je een diploma en bezit je alle kennis om succesvol te starten met jouw eigen zaak.

TCV

Touring

Pilomar