Storyteller

Westhoek storyteller
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

De nieuwe opleiding 'Westhoek Storyteller' is een onderdeel van het LEADER-project 'Westhoekverhalen'.

Doelstelling van dit initiatief is het ontwikkelen van een ruim en vernieuwend aanbod aan toeristische producten binnen de verhaallijnen van de Westhoek in samenwerking met Toerisme Westhoek. Hierbij wordt storytelling in al zijn facetten het instrument bij uitstek.

De lessen zijn op maandag- en donderdagavond van 18.30 tot 22.00u.

Omschrijving

Kleinschaligheid, zin voor ondernemerschap en innovatie staan centraal in het traject Westhoek Storyteller.

Er wordt ingezet op minder gekende locaties met sterke verhalen. Nieuwe verhalen kunnen het daglicht zien. Storytelling in de praktijk zal gestimuleerd worden.

Er zal aandacht zijn voor specifieke en kleine doelgroepen zoals bv. koppels, vriendengroepen, gezinnen met kinderen, grootouders en kleinkinderen, enz.

Beleving en afstemming op de doelgroep staan centraal. Het gebruik van bv. vloggen, een Podcast, de techniek van 'slow guiding', musiceren, e.a. zijn mogelijkheden die zullen verkend en gestimuleerd worden.

Samen met de partners van het project willen we inzetten op streekidentiteit door:

 • minder gekende locaties te belichten
 • minder gekende verhalen te vertellen
 • het verzamelen van sterke (nieuwe) westhoekverhalen: 'petites histoires' en 'couleur locale'
 • het innoveren op vlak van storytelling/verteltechnieken/-methodieken
 • het ontwikkelen van toeristische producten voor kleinere groepen
 • het bereiken van een jong/nieuw publiek via nieuwe media en innovatieve verteltechnieken
 • een uitbreiding van het belevingsvol toeristisch aanbod binnen de Westhoek

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Westhoek Storyteller - voor wie?  < versus >  Regiogids Westhoek

Westhoek Storyteller is geen (basis) gidsenopleiding! (*)

De nieuwe opleiding storyteller staat open voor elke geïnteresseerde. Echter belangrijk is dat men 'iets kan brengen' / 'iets te vertellen heeft'. De ontwikkeling en uitvoering van een nieuw toeristisch storytelling-product in de Westhoek staat centraal. (zie ook 'engagement' verder).

Trefwoorden voor de opleiding zijn: creativiteit, beleving, passie, inspiratie, temperament, ambassadeurschap, 'anders zijn', uniek, actueel, authentiek, doelgroepgericht, participatief, service- & klantgericht, marktgericht, …

Engagement: elke deelnemer zal gevraagd worden om een nieuw toeristisch product te ontwikkelen in de Westhoek. Dit afgewerkte product zal uitvoerbaar moeten zijn in de zomer van 2022. De deelnemers zijn actief beschikbaar om dit nieuwe product zelf uit te voeren in de Westhoek de komende jaren.

(*) wie zijn gidstechnieken wenst aan leren of te vervolmaken, alsook wie de basiskennis wil verwerven over cultuur, geschiedenis en natuur- en landschapslezen én de specifieke kennis over de Westhoek, kan volgend cursusjaar ook opnieuw terecht in een basisjaar ‘regiogids Westhoek’. Via deze opleiding wordt ook de ‘regiogidsenkaart’ verworven in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

Er is een toelatingsprocedure/toelatingsproef. Tijdens het intakegesprek vertel je in 3 minuten een westhoekverhaal. Daarnaast polst de jury naar jouw motivatie en ambitie.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Inhoud Storyteller

Volgende thema’s komen aan bod binnen de opleiding Westhoek Storyteller (*):

Integratie van het streekbeleid & de streekkennis / de grote verhaallijnen van de Westhoek – toegepaste & digitale marketing – wetgeving, statuut en verzekering – prijszetting – klantencyclus – productontwikkeling – creatief denken/innovatie – kritisch bronnengebruik – verzamelen, creëren en ontsluiten van verhalen – verhalend vertellen / storytelling in de praktijk: hoe? en 'Best practices' – doelgroepwerking – ontwikkeling en uitvoering van een eigen nieuw project storytelling (met begeleiding) – eindverdediging

(*) opsomming niet limitatief en mogelijks nog onderhevig aan wijzigingen.

 

Geïnteresseerd? Kandidaten kunnen zich aanmelden bij cursusbegeleider trees.vanelslander@syntrawest.be.

Bijkomende info

Syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld.

Toerisme Westhoek - Westtoer

Wil je meer weten?

FotoPatrick Gyselinck
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Regiomanager

Patrick Gyselinck

Stel je vraag