Regiogids Westhoek


De opleiding gaat van start op maandag 18 januari 2021 - Je kunt online inschrijven! Aansluiten kan tot de 4de lesweek.
#120147
#Opleiding #Toerisme

Introductie

Omwille van de corona-maatregelen werd de voorziene start van de opleiding van 19/11/2020 verplaatst naar 18/01/2021.

Infomoment op maandag 11 januari 2021 van 18.30 tot 20 uur. Vrij toegankelijk, doch graag vooraf aanmelden bij trees.vanelslander@syntrawest.be omwille van de covid-maatregelen. Mondmaskerplicht in onze gebouwen respecteren a.u.b.!

De lessen zijn telkens op maandagavond en donderdagavond (18.30 tot 22.00 uur), excursies en oefenmomenten kunnen op zaterdag gepland worden. Sommige bezoeken uitzonderlijk op zondag (in overleg met de groep).

De Westhoek heeft meer te bieden dan enkel het herdenkingstoerisme rond WO I. Word ambassadeur van één van de meest tot de verbeelding sprekende toeristische regio's!

Omschrijving

Gidsen vormen een belangrijk onderdeel van het toeristisch product in Vlaanderen. Het is essentieel dat ze de diverse troeven van een regio op een kwalitatieve manier aan de man kunnen brengen. Dit betekent dat ze met kennis van zaken spreken maar ook dat ze over de vaardigheid beschikken om een verhaal te brengen en toeristen te boeien. Gidsen van vandaag kunnen enkel overleven als ze de toerist, die zich via tal van uiteenlopende media kan verdiepen in de bestemming, een meerwaarde bieden. Een sterke gids biedt de nodige extra's zodat de gidsbeurt onvergetelijk wordt. Dat is waar de vernieuwde gidsopleiding naar streeft! Dat is ook waar de opleiding Regiogids Westhoek op inzet!

Toerisme Vlaanderen werkte voor het ganse opleidingslandschap een uniform traject Reisleider - Gids uit en Syntra West is een van de erkende opleidingsverstrekkers. Het traject bestaat uit een basisjaar, gevolgd door een finaliteitsjaar. Om te kunnen starten in dit finaliteitsjaar (jouw gekozen specialisatie) moet je het basisjaar succesvol hebben afgerond, of hiervoor vrijgesteld zijn.

Na het voltooien van de opleiding heb je een goede algemene kennis van wat de Westhoek te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en geschiedenis. Het landschap en de typische natuurkenmerken van de Westhoek hebben geen geheimen meer voor jou. Tenslotte zijn de troeven van de centrumsteden je goed bekend. Je kunt deze verworven kennis goed toepassen in je eigen gidsbeurt(-en). Je hebt de basistechniek van het gidsen onder de knie en beschikt over de nodige competenties om een gewaardeerde gids te worden.

Succesvol voltooien van de opleiding leidt tot een getuigschrift "Regiogids  Westhoek" uitgereikt door SYNTRA Vlaanderen en een beroepskaart Gids Westhoek uitgereikt door Toerisme Vlaanderen.

Je wordt opgenomen in de lijst van erkende gidsen van Toerisme Vlaanderen en je gegevens worden door Toerisme Vlaanderen en Westtoer/regio Westhoek ook uitgewisseld met de diverse toeristische diensten van de Westhoekgemeenten en de gekende actieve gidsenkringen.

Sommige gidsenkringen en toeristische diensten kunnen autonoom bijkomende voorwaarden stellen om je toe te laten tot hun werking of (tijdelijk) een stop zetten op nieuwe kandidaturen. Je informeert je desgevallend best rechtstreeks bij de gidsenkring of toeristische dienst.

deze opleiding is erkend door Toerisme Vlaanderen en wordt georganiseerd in overleg met diverse actoren zoals toerisme Westhoek, Westtoer en de provincie West-Vlaanderen.

                                      

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De Toeristische sector spreekt je aan? Het is steeds jouw droom geweest om jouw kennis op een boeiende en gemotiveerde manier te delen met mensen? Je hebt nog nooit voor een groep gestaan of je hebt al wat ervaring maar genoot nooit een opleiding?

Deze basisopleiding 'Gids' zet je op het goede spoor.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over het diploma of getuigschrift secundair onderwijs (ASO of TSO) of gelijkgesteld door ervaring (*).

Er is geen ervaring in het gidsen of specifieke andere voorkennis vereist.

(*)  bijkomende info over vrijstellingen en toelatingsvoorwaarden kunnen steeds vrijblijvend bekomen worden.

gids-westhoek-wereldoorlog-woi-1-2_2012-147.jpg
gids-westhoek-wereldoorlog-woi-1-1_2012-147.jpg
westhoek-wereldoorlog-1-3_2012-147.jpg

Programma

1e jaar Basisjaar Gids (Totaal 280 uur)

 • module Markt en klant (40 uur)
  • kennismaking met de toeristische sector
  • onderscheid reisleider/gids + deontologie
  • technieken gids - groepspsychologie
  • oefeningen spreken in het openbaar
  • bronnenonderzoek, informatiewerving, bibliotheekgebruik
  • competenties van de gids - bespreking zelfinschatting en persoonlijk ontwikkelingsplan
 • module Bronnengebruik historisch (60 uur)
 • module Bronnengebruik cultureel (60 uur)
 • module Bronnengebruik landschapslezen (40 uur)
 • module Rondleiden in de praktijk (80 uur)
  • groepscommunicatie
  • persoonlijk optreden
  • duurzaam toerisme
  • gidstechnieken
  • tussentijdse evaluatie/begeleiding en bespreking van competenties

Na het slagen voor het basisjaar heb je toegang tot om het even welk finaliteitsjaar Regiogids! (Leiestreek-Kust-Westhoek-...)

Indien je Reisleider wenst te worden dien je aanvullend een specifieke module Reisleidertechnieken te volgen aan het begin van het 2de jaar. Deze module is nog in ontwikkeling.

2e jaar: finaliteit Regiogids Westhoek in cursusjaar 2021-2022 (Totaal 250 uur)

 • Specifieke Gidsvaardigheden & -competenties ( 40 uur)
  • verhaal- en verteltechnieken, interculturele communicatie
 • Bestemming Westhoek (100 uur)
  • geschiedenis, militaire geschiedenis/battlefield toerisme, kunst & cultuur, natuur & landschap, landbouw, eet- en drinkcultuur van de regio, ...
 • Project Westhoek: (100 uur)
  • proeven van gidsbeurten, inoefenen van vaardigheden op locatie, voorbereiding en uitvoeren eigen gidsbeurt
 • Talen Reisleider (10 u) / vrijstellingsproef: elke gids dient minstens 1 vreemde taal te kunnen bewijzen voor het definitief behalen van zijn getuigschrift. Uitgebreide info wordt verstrekt bij de opstart van de opleiding in het basisjaar.

Opmerking: het aantal uren kan nog licht wijzigen i.f.v. de praktijk.

Cursusmateriaal

Syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld.

SYNTRA West doet een beroep op gepassioneerde mensen uit de praktijk die specialist zijn in hun domein en hun kennis willen delen.

In deze opleiding zijn alle praktijkdocenten ook zelf erkend en actief Gids of Reisleider.

Andere docenten zijn expert in de gebrachte materie en hebben een grote affiniteit met de Toeristische sector waar ze dikwijls ook mee het beleid van de regio bepalen of uitvoeren.