Regiogids Westhoek

De opleiding gaat van start op donderdag 19 januari 2023 - Je kunt online inschrijven! Aansluiten kan tot de 4de lesweek.
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Vragen? We helpen u graag. Vul het online inlichtingenformulier in of stuur een mail naar de cursusbegeleider: trees.vanelslander@syntrawest.be.

De lessen zijn telkens op maandagavond en donderdagavond (18.30 tot 22.00 uur), excursies en oefenmomenten kunnen op zaterdag gepland worden. Sommige bezoeken zijn uitzonderlijk op zondag (in overleg met de groep).

De Westhoek heeft meer te bieden dan enkel het herdenkingstoerisme rond WO I. Word ambassadeur van één van de meest tot de verbeelding sprekende toeristische regio's!

Omschrijving

Gidsen vormen een belangrijk onderdeel van het toeristisch product in Vlaanderen. Het is essentieel dat ze de diverse troeven van een regio op een kwalitatieve manier aan de man kunnen brengen. Dit betekent dat ze met kennis van zaken spreken maar ook dat ze over de vaardigheid beschikken om een verhaal te brengen en toeristen te boeien. Eigentijdse gidsen kunnen enkel overleven als ze aan de toerist, die zich via tal van uiteenlopende media kan verdiepen in de bestemming, een meerwaarde bieden. Een sterke gids biedt de nodige extra's zodat de gidsbeurt onvergetelijk wordt. Dat is waar de huidge gidsopleiding naar streeft! Dat is ook waar de opleiding Regiogids Westhoek op inzet!

Toerisme Vlaanderen werkte voor het ganse opleidingslandschap een uniform traject Reisleider - Gids uit en Syntra West is een van de erkende opleidingsverstrekkers. Het traject bestaat uit een basisjaar, gevolgd door een finaliteitsjaar. Om te kunnen starten in dit finaliteitsjaar (jouw gekozen specialisatie) moet je het basisjaar succesvol hebben afgerond, of hiervoor vrijgesteld zijn.

Na het voltooien van de opleiding heb je een goede algemene kennis van wat de Westhoek te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en geschiedenis. Het landschap en de typische natuurkenmerken van de Westhoek hebben geen geheimen meer voor jou. Tenslotte zijn de troeven van de centrumsteden je goed bekend. Je kunt deze verworven kennis goed toepassen in je eigen gidsbeurt(en). Je hebt de basistechniek van het gidsen onder de knie en beschikt over de nodige competenties om een gewaardeerde gids te worden.

Na het succesvol voltooien van de opleiding ontvangt je een getuigschrift "Regiogids  Westhoek" en een Gidsenkaart. (zie verder voor meer info)

Syntra West is een erkende opleidingspartner van Toerisme Vlaanderen.

Voor deze opleiding is regelmatig overleg met diverse toeristische actoren zoals Toerisme Westhoek, Westtoer, lokale toeristische diensten, gidsen, de Provincie West-Vlaanderen, ...

                                      

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Spreekt de toeristische sector je aan? Wil je ambassadeur worden van je streek? Is het een droom om kennis en weetjes op een boeiende en gemotiveerde manier te delen met mensen? Zelfs al heb je nog nooit voor een groep gestaan? Of heb je al toch al wat ervaring maar je genoot nooit een opleiding of coaching?

Deze basisopleiding 'Gids' zet je op het goede spoor.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over het diploma of getuigschrift secundair onderwijs (ASO of TSO) of gelijkgesteld door ervaring (*).

Er is geen ervaring in het gidsen of specifieke andere voorkennis vereist.

(*)  bijkomende info over toelatingsvoorwaarden en mogelijke vrijstellingen kunnen steeds vrijblijvend bekomen worden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1e jaar Basisjaar Gids (Totaal 280 uur)

 • module Markt en klant (40 uur)
  • kennismaking met de toeristische sector
  • onderscheid reisleider/gids + deontologie
  • technieken gids - groepspsychologie
  • oefeningen spreken in het openbaar
  • bronnenonderzoek, informatiewerving, bibliotheekgebruik
  • competenties van de gids - bespreking zelfinschatting en persoonlijk ontwikkelingsplan
 • module Bronnengebruik historisch (60 uur)
 • module Bronnengebruik cultureel (60 uur)
 • module Bronnengebruik landschapslezen (40 uur)
 • module Rondleiden in de praktijk (80 uur)
  • groepscommunicatie
  • persoonlijk optreden
  • duurzaam toerisme
  • gidstechnieken
  • tussentijdse evaluatie/begeleiding en bespreking van competenties

Na het slagen voor het basisjaar heb je toegang tot om het even welk finaliteitsjaar Regiogids! (Leiestreek-Kust-Westhoek-...).

Indien je Reisleider wenst te worden dien je aanvullend een specifieke module Reisleidertechnieken te volgen aan het begin van het 2de jaar. Deze module is nog in ontwikkeling.

2e jaar: finaliteit Regiogids Westhoek start in januari 2024 (Totaal 250 uur)

 • Specifieke Gidsvaardigheden & -competenties ( 40 uur)
  • verhaal- en verteltechnieken, interculturele communicatie
 • Bestemming Westhoek (100 uur)
  • geschiedenis, militaire geschiedenis/battlefield toerisme, kunst & cultuur, natuur & landschap, landbouw, eet- en drinkcultuur van de regio, ...
 • Project Westhoek: (100 uur)
  • proeven van gidsbeurten, inoefenen van vaardigheden op locatie, voorbereiding en uitvoeren eigen gidsbeurt
 • Talen Reisleider (10 u) / vrijstellingsproef: elke gids dient minstens 1 vreemde taal te kunnen bewijzen voor het definitief behalen van zijn getuigschrift. Uitgebreide info wordt verstrekt bij de opstart van de opleiding in het basisjaar.

 

Opmerking: het aantal uren kan nog licht wijzigen i.f.v. de praktijk.

Bijkomende info

Syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Getuigschrift

Na het succesvol voltooien van de opleiding ontvangt je een getuigschrift "Regiogids  Westhoek" uitgereikt door SYNTRA West en erkend door de Vlaamse Overheid.

Daarnaast wordt ook een Gidsenkaart uitgereikt als bewijs van het slagen voor de gidsenopleiding bij een erkende opleidingspartner van Toerisme Vlaanderen.

De gidsenkaart is een bewijs dat de cursist beschikt over een set aan basiscompetenties, nodig om de bezoeker of toerist op een degelijke manier te rond te leiden.

Je wordt opgenomen in de lijst van erkende gidsen en reisleiders die geslaagd zijn voor een gecertificeerde opleiding bij een erkende opleidingspartner van Toerisme Vlaanderen.

Je gegevens worden GDPR-conform en in overleg door Toerisme Vlaanderen en Westtoer/Toerisme Westhoek ook uitgewisseld met de diverse toeristische diensten van de Westhoekgemeenten, de gekende actieve gidsenkringen en andere relevante en geïnteresseerde toeristische actoren.

Sommige gidsenkringen en toeristische diensten kunnen autonoom bijkomende voorwaarden stellen om je toe te laten tot hun werking of (tijdelijk) een beperking van nieuwe kandidaturen invoeren. Je informeert je desgevallend best rechtstreeks bij de betrokken gidsenkring of toeristische dienst.

Wil je meer weten?

FotoPatrick Gyselinck
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Regiomanager

Patrick Gyselinck

Stel je vraag

Ook interessant voor jou