Reisleider

De autobus wordt pas een toerismemiddel als er een reisleider aan boord is!
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Reisleider - opleiding start op zaterdag 25 januari 2025!

Vraag vrijblijvend meer info!

We kunnen je steeds opbellen voor nadere toelichting over het traject. Contacteer coördinator toerismeopleidingen Patrick via mail: patrick.gyselinck@syntrawest.be of 078/353 653.

Deze opleiding gaat door in campus Roeselare van Syntra West telkens op zaterdag van 9.00 tot 17.00u. + 4 verplichte reizen op zondag (inbegrepen in de opleidingsprijs!).

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je verwerft de specifieke reisleiderstechnieken zoals spreken in het openbaar, omgaan met een publiek, reisvoorbereiding, EHBO, enz. Daarnaast staat ook de systematiek van kennisverwerving en -verwerking van de diverse toeristische aspecten van de regio's in Europa centraal.

Deze opleiding is erkend door Toerisme Vlaanderen en wordt georganiseerd in samenwerking met FBAA-BAAV, de wereld van de touringcarondernemers en reisorganisatoren, en in samenwerking met de vzw Reisleiders Vlaanderen.

Omschrijving

Spreekt reizen je aan? Is het steeds een droom geweest om jouw kennis op een boeiende, gepassioneerde manier te delen met een breed publiek? Stond je nog nooit voor een groep of misschien heb je al wat ervaring maar je genoot nooit een opleiding? Onze opleiding Reisleider zet je op het goede spoor of de juiste touringcar!  

Een autocar zonder reisleider is eigenlijk een autobus. Het wordt pas een toerismemiddel als er een reisleider aan boord is. Of het nu gaat om één- of meerdaagse reizen, het aantal goed opgeleide reisleiders die echt gespecialiseerd zijn in een bezochte streek en tevens een boeiend verhaal kunnen brengen is nog altijd zéér beperkt.

Wij bieden een praktijkgerichte opleiding met proefreizen i.s.m. BAAV en vzw Reisleiders Vlaanderen.

Doelstelling

Na het voltooien van de opleiding kan je fungeren als professioneel reisleider gespecialiseerd in een Europese regio.
Succesvol voltooien van de opleiding leidt tot een getuigschrift beroepskennis Reisleider Europa erkend door de Vlaamse Gemeenschap (VLAIO), een Reisleiderskaart van de FBAA (Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers) en een Reisleiderkaart Toerisme Vlaanderen. Je wordt ook opgenomen in de reisleiderspool van de FBAA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je wenst op een professionele basis te werken als reisleider in hoofd- of bijberoep. Je hebt een brede belangstelling voor het Europese toerisme en de mogelijkheden van de autocar. Je wenst je te specialiseren in een bepaalde regio.

Toelatingsvoorwaarden

Getuigschrift TSO/ASO vereist, gemotiveerde afwijking mogelijk.
Er is geen andere specifieke voorkennis vereist.
Vrijstellingen kunnen enkel aangevraagd worden voor een volledige module en zijn niet aan te raden in functie van de coherentie van de aangeboden opleiding. Thema's lopen door elkaar en vullen mekaar aan.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Traject reisleider

1e jaar Basisjaar Reisleider (276u) + reizen

 • Initiatiemodule (36u)
  • elementaire basis kunst-, geschiedenis en aardrijkskunde
 • module Markt en klant (40u)
  • kennismaking toeristische sector
  • onderscheid reisleider/gids + deontologie
  • de klantencyclus
  • technieken reisleider -  groepspsychologie
  • spreken in het openbaar
  • competenties van de reisleider - bespreking zelfinschatting en persoonlijk ontwikkelingsplan
 • module Bronnengebruik historisch (60u)
 • module Bronnengebruik cultureel (60u)
 • module Bronnengebruik natuur- en landschapslezen (40u)
 • module Rondleiden in de praktijk (80u)
  • groepscommunicatie
  • persoonlijk optreden
  • duurzaam toerisme
  • reisleiderstechnieken
  • tussentijdse evaluatie/begeleiding competenties
 • + 4 verplichte proefreizen (waaronder 1 samen met het finaliteitsjaar)
 • het slagen voor het basisjaar geeft tevens toegang tot een finaliteitsjaar Gids!

2e jaar: finaliteit Reisleider Europa (240u) + reizen en Eindproef

 • specifieke Reisleidersvaardigheden & -competenties (40u)
 • bestemming Reisleider Europa (100u)
  • geschiedenis, kunst & cultuur, natuur & landschap, eet- en drinkcultuur, ...
 • project Reisleider Europa: proefreis + uitwerking specialisatie (80u)
 • EHBO/Hulpverlener (om de reisleiderskaart te behalen) (20u) - Let op: dit is een module met verplichte aanwezigheid.
 • Uitvoeren van de eigen voorbereide reis + bijwonen reizen collega's
 • Eindproef: verdediging specialisatie

Aansluitende en/of optionele specialisaties:

 • Reisleider Vlaanderen
  • bij voldoende kandidaten om de 2 jaar ingericht, meldt u vrijblijvend aan op de wachtlijst.  
 • Reisleider Verre Bestemmingen
  • bij voldoende kandidaten ingericht, meldt u vrijblijvend aan op de wachtlijst. Herwerking programma in voorbereiding.
 • Reisleider Battlefield- en herdenkingstoerisme
  • ieder jaar sinds 2014 worden modules ingericht en kan aangesloten worden in de lopende trajecten. Meldt u vrijbvlijvend aan op de wachtlijst
 • Taalmodules voor reisleider en gids: Engels, Duits, Spaans, Frans.
  • meertaligheid is een grote troef voor de reisleider of de gids.
  • ieder jaar bieden we minstens 1 taalmodule aan. Bij voldoende kandidaten kunnen deze modules ook op vraag en op maat ingericht worden.

Lessenrooster

Je ontvangt een lessenrooster voor het volledige cursusjaar bij aanvang van de opleiding. Het lessenrooster is niet-bindend. Wij werken zo veel mogelijk met mensen uit de praktijk waardoor er wijzigingen kunnen voorvallen. We proberen dit steeds te vermijden, maar kunnen dit nooit volledig uitsluiten. Indien voor jou of jouw gekozen opleiding van toepassing, kunnen opdrachten, inhaallessen, (praktijk-)stages, reizen, bezoeken, eindproeven en herexamens ook nog na de oorspronkelijk voorziene einddatum ingericht worden. De eindproef van de reisleiders gaat traditioneel door eind augustus/begin september na het einde van het 2de opleidingsjaar met een extra eindproef-moment aansluitend in februari. Bij niet-deelname aan één van die 2 momenten vervalt 1 examenkans en kan u later deelnemen als 2de zittijd.

Bijkomende info

Later instappen?
De opleiding start ieder jaar in januari. Later aansluiten is mogelijk tot de 4de lesweek, soms nog iets later naargelang de lesopbouw. Tijdens het cursusjaar inspringen is niet meer mogelijk omdat er iedere zaterdag les is en de thema's logisch op elkaar volgen maar de modules waartoe ze behoren in elkaar verweven zijn.

In de vermelde opleidingsprijs per cursusjaar is alles inbegrepen: ook minstens 4 dagreizen met maaltijd, exclusief eventueel de prijs van een overnachting bij een 2-daagse reis.

Aandacht bij vergelijking van de kostrijs met collega-opleidingsverstrekkers: onze opleiding loopt over 2 opleidingsjaren en de prijs geldt voor alle modules (+reizen hierboven vermeld), daar waar bij andere opleidingsverstrekkers de modules heel dikwijls gespreid worden over 3 opleidingsjaren en er een aparte kostprijs per module aangerekend wordt.

Syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld.

Wil je meer weten?

FotoLissa Van Hecke
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Lissa Van Hecke

Stel je vraag

Ook interessant voor jou