Slagveld Oekraïne - Is de Koude Oorlog terug? - Actualiteitslezing voor reisleiders en gidsen


De Koude Oorlog: de oorlog die nooit werd verklaard maar altijd gevoerd …
#220144
#Opleiding #Toerisme

Introductie

Zij die dachten dat de Koude Oorlog in Europa voorgoed tot het verleden behoorde sedert de implosie van de Sovjetunie in de jaren negentig van de vorige eeuw, hebben intussen drastisch hun mening moeten herzien. De 'hete' oorlog in Oekraïne zat er nochtans al even aan te komen, want een gewonde beer wordt des te gevaarlijker. Eens te meer levert de geschiedenis van de voorbije decennia wijze lessen, hoe wij in de rest van Europa best ons toekomstig beleid afstemmen op de reële situatie. Want grootmachten zullen er altijd zijn, zeker nu de wereld echt een dorp geworden is. En hun aantal zou zelfs nog kunnen toenemen, terwijl de onderlinge relaties sterk zouden kunnen veranderen. Enkel een verenigd 'Europa' kan dan bescherming bieden en 'onze wereld' in alle opzichten beschermen ... Vandaar de nood aan kennis van héél Europa en zijn boeiende geschiedenis!

Omschrijving

De oorlog met en in Oekraïne is een zoveelste episode van de Koude Oorlog. Daarmee werd het oorlogstoneel (weer) verplaatst naar Europa, niet eens ver van ons bed. Helaas werden zij die dachten dat dit sluimerend conflict voorbij was na de nineties van de vorige eeuw, daardoor stevig teleurgesteld. En het ziet er naar uit dat de imminente angst die met dit latente conflict gepaard gaat, ook bij ons, dus nog even zal blijven. Misschien best overwegen dat de koude oorlog tot nog toe zowat alle aspecten van ons leven heeft beïnvloed, ook al waren wij ons daar niet altijd van bewust. Het gaat in eerste instantie om een conflict tussen ideologieën en modellen (economisch, politiek, sociaal en cultureel) van grootmachten. Pas daarna komt meestal de militaire krachtpatserij.

Welk effect heeft deze 'oorlog' op het leven van tal van generaties gehad? En welke gevolgen mogen we verwachten van de huidige escalatie?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor reisleiders en gidsen (ook in opleiding), medewerkers musea & publiekswerking, toeristische diensten, reisorganisatoren en welkom aan elke geïnteresseerde in geschiedenis in het bijzonder!

angst---raketten-1-1_2022-144.jpg

Programma

Deze stevige lezing wordt opgehangen een enkele grote 'kapstokken':

  1. De wortels van de Koude Oorlog gaan minstens terug tot de 19de eeuw
  2. De crisismomenten na de Tweede Wereldoorlog waren legio en hielden ons in spanning tot aan het 'gewenste einde'
  3. De ontnuchterende actualiteit sinds kort en wat nu?  Met twee, drie of meer hoofdrolspelers?

Ben je geprikkeld door deze inleiding? Kom dan zeker luisteren op zaterdag 26 maart!

We starten om 13.30 uur en eindigen tegen 17 uur (met een korte pauze halverwege).

Deze speciale lezing wordt aangeboden in het kader van de reisleider- en gidsenopleiding bij Syntra West campus Roeselare en staat open voor elke geïnteresseerde!

Prijsinfo

10% korting voor afgestudeerde Reisleiders en gidsen van Syntra of reisleiders en gidsen in opleiding bij Syntra, alsook voor de leden van de VZW Reisleiders Vlaanderen en War and remembrance VZW.

2022-144-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Eddie Niesten, Bijzonder Licentiaat in de Internationale Politiek is al meer dan twee jaar bezig met de "Koude Oorlog" ter voorbereiding van een boek. Hoeft het gezegd dat hij met heel veel belangstelling de situatie met en in Oekraïne volgt als een zoveelste episode van de Koude Oorlog? In het op termijn te verschijnen boek zal de nadruk liggen op het effect dat deze "oorlog" heeft gehad op het leven van tal van generaties en nu nog verder zal hebben.

Eddie Niesten is tevens auteur van tal van boeken, publicaties en lezingen waar 'de mens' steeds centraal staat en waarbij er speciale aandacht is voor grote en kleine gebeurtenissen uit onze geschiedenis die een blijvende invloed hebben tot op vandaag op onze manier van leven.

Eddie is ook sinds vele jaren huisdocent voor wat betreft de Europese eet- en drinkcultuur in onze reisleider- en gidsenopleidingen.