#160394
#Opleiding #Toerisme

Rechten & plichten van de logiesuitbater

Introductie

Iedere ondernemer - en een logiesuitbater in het bijzonder - heeft heel wat plichten. Zaken die steeds in orde moeten zijn, de verwachtingen van de klant proberen in te lossen, meldingsplichten, verantwoordelijkheden t.o.v. de klant, enz. De klant is koning. Maar u heeft als eigenaar/uitbater ook rechten. Hoe blijf je baas in eigen huis zonder de klant te 'bruskeren'. In deze praktijkgerichte sessie bewandelen we het smalle pad tussen 'rechten' en 'plichten'.

Omschrijving

Deze sessie doet u nadenken over uw rechten als logiesuitbater en hoe u deze kunt laten gelden op een klantvriendelijke manier. Tegelijkertijd moet u steeds uw plichten in gedachten houden, alsook de mogelijke aansprakelijkheden waarmee u als ondernemer kan geconfronteerd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Uitbaters van kleine logies (B&B, bed & breakfast, vakantiewoningen, hoevetoerisme, kleinschalige of familiale hotels en pensions).

Programma

De rechten en plichten van een kleinschalige logiesuitbater:

 • welke zijn uw plichten?
 • Hoe kan je je indekken op risico's? - aansprakelijkheid.
 • welke zijn uw rechten en hoe kan je hiermee omgaan?
 • Hoe kunnen misverstanden tussen klant en uitbater vermeden worden?
  • vb: hoe vermijd je dubbele boekingen, werk je best met voorschot of niet?
  • wat zet je in een huisreglement (als je er al één gebruikt)?
  • hoe leer je goede afspraken maken zodat er geen conflicten komen?

  mogelijkheid tot vraagstelling!

  vragen of te bespreken thema's kunnen vooraf doorgegeven worden aan yarim.vanherpe@syntrawest.be

  Dhr. Lex Corijn, afgestudeerd als jurist en na een internationale en Europese carrière besliste hij om in 2009 een Bed&Breakfast op te starten. Hij is tevens consulent en geeft les bij SYNTRA West, SBM opleidingen, Escala en aan de Hogeschool Vives te Kortrijk. Vaste docent in het ondernemerschapstraject 'Uitbater Kleinschalig logies' bij SYNTRA West.

  Uitbater R&Breakfast te Roeselare