EHBO bijscholing voor Reisleiders (ism BAAV/FBAA)


Update basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis
#140531
#Opleiding #Toerisme

Introductie

De erkende Reisleider dient te beschikken over een geldig brevet 'Hulpverlener' voor het behalen van zijn getuigschrift en beroepskaart 'Reisleider'. De EHBO/Hulpverlener opleiding maakt deel uit van de basisopleiding tot Reisleider. Hiervoor is o.a. een speciefieke syllabus van Toerisme Vlaanderen i.s.m. Het Rode Kruis uitgewerkt.

Omschrijving

Opdat het brevet 'EHBO Hulpverlener' zou geldig blijven dient de Reisleiders jaarlijks een bijscholing te volgen. Deze wordt aangeboden i.s.m. BAAV/FBAA.

De vorming zelf en de jaarlijkse bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft en behoud om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van de gespecialiseerde diensten kunnen zij het slachtoffer helpen en begeleiden.

Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Enkel toegankelijk voor Reisleiders die beschikken over het brevet EHBO Hulpverlener en die jaarlijks minstens 4 uur bijscholing dienen te volgen.

Voorkennis

EHBO Hulpverlener

Toelatingsvoorwaarden

Reisleiders die beschikken over het brevet EHBO Hulpverlener.

ehbo-1-2_2014-531.jpg
verbandkoffer-1-1_2014-531.jpg

Programma

Het programma van de bijscholing is gericht op het behoud van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis. Jaarlijks wordt ook ingegaan op één of meerdere praktijkcases specifiek voor Reisleiders. Er wordt ingespeeld op eventuele voorvallen of ongevallen het voorbije jaar.

  • Doelstelling 1: De basisprincipes (wetgeving, basishygiëne, analyseren, procedures, toestandsanalyse).
  • Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies (bewusteloos, stuiptrekkingen, ademnood, toestandsherkenning slachtoffer, reanimatie).
  • Doelstelling 3: Andere afwijkingen (aandoeningen, vergiftiging, bloedingen, huidwonden, spieren en gewrichten, hoofdletsels, brandwonden, oogletsels).

Cursusmateriaal

Syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld.

Er wordt beroep gedaan op erkende docenten voor de EHBO Hulpverlener opleiding met affiniteit voor het beroep van Reisleider.