Aangepaste BTW-regels voor kleinschalige (gemeubelde) logies

Aanbieders van gemeubelde logies komen niet meer in aanmerking voor de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen vanaf 1 juli 2022.
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Er zijn aangepaste BTW-regels voor de logiessector n.a.v. het begrotingsakkoord 2022. Deze regels zijn ondertussen als wet bekrachtigd en in werking getreden.

'De verhuur van gemeubelde logies door private eigenaars gebeurt voortaan met toepassing van de BTW: verhuurders van gemeubelde kamers met bijkomende diensten (zoals bv. Airbnb) kunnen voortaan niet langer kiezen voor de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen.'

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Uitbaters of eigenaars (in spé) van kleinschalig logies, B&B's, vakantiewoningen en -appartementen.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Ondernemers die minder dan 25.000 euro omzet realiseren konden tot en met 2021 kiezen voor de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Sinds 1 januari 2022 worden aanbieders van gemeubelde logies uitgesloten van die regeling.

Deze maatregel is er gekomen door de zware concurrentie van privéverhuurders, die vaak worden geholpen door elektronische platformen zoals Airbnb en booking.com.

Volgend het BTW-wetboek is het verhuur van onroerende goederen in principe vrijgesteld van BTW, behalve wanneer het gaat om gemeubelde logies zoals in een motel of hotel. Deze regeling heeft steeds aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties en juridische geschillen.

De bedoeling van de wetgever is om een einde te stellen aan de oneerlijke concurrentie tussen de hotelsector enerzijds en de particulieren die gebruik maken van elektronische deelplatformen en geen BTW hoeven aan te rekenen anderzijds. Daarom komt een einde aan de vrijstelling van de BTW voor kleine ondernemingen als het gaat om gemeubelde logies.

Volgens de nieuwe regelgeving vallen logies, die gemeubelde verhuring aanbieden voor periodes korter dan 3 maanden én met één of meerdere specifieke diensten, vanaf 1/1/2022 onder een BTW-toepassing van 6%.

Voor B&B’s en kleine hotels vervalt dus de optie van btw-vrijstelling als kleine onderneming.

Voor vakantiewoningen en gemeubelde verhuring komt er een btw-plicht als men tevens één of meer specifieke diensten aanbiedt zoals fysiek onthaal, het aanbieden van huishoudlinnen en het dagelijks verschaffen van ontbijt.

Vanaf wanneer dient een vakantiewoning te beschikken over een ondernemingsnummer?

Onroerende verhuring zonder diensten valt in de meeste gevallen buiten het ondernemingsaspect. Men dient wél een ondernemingsnummer aan te vragen als de onroerende verhuring van (meerdere) vakantiewoningen/appartementen een duidelijke beroepsactiviteit en -inkomen is. Dit zal steeds afhangen van de concrete feiten. Daarnaast kunnen verhuurders er ook bewust voor kiezen om een ondernemingsnummer aan te vragen (bv. als BVBA) om op deze wijze BTW-plichtig te worden en dus ook btw kunnen recupereren.

Er wijzigt niets voor logies die gemeubelde verhuring zonder diensten aanbieden. Tenzij de verhuring voor effectieve beroepsinkomsten zorgt, dan is een ondernemingsnummer wel verplicht.

Wat komt aan bod in deze sessie:

 • kennismaking met de nieuwe BTW-regeling en het toepassingsgebied
 • wat houdt de (tijdelijke) vrijstelling 'deeleconomie' in tot eind juni 2022 in?
 • wat moet ik doen om mij in regel te stellen?
  • BTW-formaliteiten
 • welke zijn de mogelijke fiscale gevolgen
 • welke grijze zones zijn er nog?
  • vb. 'fysiek onthaal', bed- en badlinnen, ...
 • mogelijkheid tot uitgebreide vraagstelling

Bijkomende info

Presentatie wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Wil je meer weten?

FotoPatrick Gyselinck
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Regiomanager

Patrick Gyselinck

Stel je vraag

Ook interessant voor jou