#070016
#Blended Learning #Secretariaat en organisatie

Succesvol ondernemen | blended

Introductie

Ben je op zoek naar een opleiding om op een goede manier zelfstandig te worden en op te starten met je eigen zaak mét kenns van zaken?

Deze opleiding biedt je de ideale voorbereiding om succesvol te starten binnen 4 maanden. Via een haalbaarheidsstudie ontdek je de sterke en zwakke punten van je project.

Het attest bedrijfsbeheer is vanaf 1/9/2018 niet langer een verplichting om op te starten als zelfstandige in Vlaanderen. De afschaffing betekent niet dat de nood aan een goede voorbereiding voor de opstart van een zelfstandige wegvalt. Deze opleiding geeft je inzicht in de haalbaarheid en winstgevendheid van je ondernemersidee.

TIP! Wie de opleiding Succesvol Ondernemen Blended volgt in combinatie met een beroepsopleiding bij Syntra West, betaalt tijdelijk slechts € 135. Op deze manier verzilver je je Getuigschrift Beroepskennis meteen tot een volwaardig DIPLOMA.

Omschrijving

Tijdens de opleiding stellen we de zaak die je wilt opstarten en uitbouwen centraal. Je maakt een haalbaarheidsstudie zodat je weet hoe en wanneer je winst zult maken. Je ontdekt de voorwaarden en factoren die bepalen of je je droom zult kunnen realiseren. Na afloop van de opleiding heb je een concreet ondernemingsplan dat je kunt hanteren als beheersinstrument en waarmee je naar de bank kunt stappen voor een lening.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Kandidaat-ondernemers
 • Zelfstandigen
 • Starters
 • Prestarters

Voorkennis

 • Je bent minimum 18 jaar.
 • Je wenst een eigen zaak op te richten.
 • Bindende instapvoorwaarde Nederlands: Niveau 2.4. Contacteer ons voor meer info en niveaubepaling.
 • Je bent voldoende rekenvaardig.

Bijkomende info

Recht op transitiepremie?

Wie als uitkeringsgerechtigde 45-plusser opstart als zelfstandige in hoofdberoep, heeft recht op een transitiepremie tot € 1.000/maand na het succesvol afronden van een préstarterstraject. De opleiding 'succesvol ondernemen' komt hiervoor in aanmerking.

Wil je meer info over deze premie, neem gerust contact op met de startersadviseur van 'Maak werk van je zaak' emanuel.david@syntrawest.be.

Via Syntra West kun je ook heel wat ondersteuning en begeleiding krijgen in voorbereiding van je opstart. Meer info vind je op www.succesvolstarten.be.

Methodologie

De cursus speelt via e-learning in op je voorkennis en ervaring.

Digitaal

De E-cursus bevat alle info over de vier modules. Per module vind je er theorie, voorbeelden, oefeningen en een online haalbaarheidsstudie. Via de E-cursus kun je ook rechtstreeks vragen stellen aan je docenten, zodat je kunt leren uit hun praktijkervaring. Je docenten zijn immers één voor één vakspecialisten die dagelijks in de praktijk staan.

Individueel

Er worden zeven coachingsessies georganiseerd op de campus. Het is de bedoeling dat je een module volledig doorgenomen hebt vooraleer je deelneemt aan de bijbehorende coachingsessie. Hier kun je vervolgens dan je  ervaringen uitwisselen met medecursisten en vragen stellen over jouw project.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de opleiding krijg je alle facetten (financieel, commercieel, administratie,...) van je eigen zaak onder de knie.   

Na afloop beschik je over een ondernemersplan met als centraal punt de zaak die je wil opstarten. Dit plan kan je hanteren als beheersinstrument en je kan ermee naar je bank stappen voor de aanvraag van een lening.

Programma

BASISADMINISTRATIE

Veel starters en zelfstandigen gaan er verkeerdelijk van uit dat alle administratie voor de boekhouder is. Enkel jij als zelfstandige weet wat je aan wie moet factureren! De boekhouder kan correcte BTW- of belastingaangiftes indienen op voorwaarde dat je basisadministratie correct is. In deze module komen volgende zaken aan bod:

 •  wat is btw en hoe te verrekenen
 •  bijhouden van aankopen en verkopen
 •  basisprincipes van btw- en belastingaangifte

MARKETING PLAN

Hoe kom ik aan klanten? Veel startende ondernemers falen bij gebrek van een marketingplan. Uiteraard is ondernemen geen exacte wetenschap, maar in deze module helpen we je wel om je eigen markt en klanten te verwerven:

 •  SWOT- en concurrentieanalyse
 •  bepalen assortiment en klantensegmenten
 •  marktonderzoek en -verkenning
 •  opstellen van een omzetprognose
 •  aan- en verkooptechnieken

RECHTEN EN PLICHTEN ALS ZELFSTANDIGE

Na deze module weet je welke verplichtingen en rechten je hebt als ondernemer volgens de fase van je onderneming (start, groei, ...):

 •  startersformaliteiten & statuut als startende zelfstandige
 •  samenleven met een partner en erfrecht
 •  bouwen, huren en kopen
 •  éénmanszaak of vennootschap
 •  voorwaarden van beperkte aansprakelijkheid

HOE WINST MAKEN?

Stel, je werkt je als zelfstandige de ziel uit het lijf en de opstart gaat goed want de opdrachten komen vlot binnen... Toch komt de boekhouder op het einde van je jaar met het slechte nieuws dat je verlies maakte!

Helaas komt dit vaak voor omdat de zelfstandige geen inzicht heeft in winst, omzet, kostenberekening en prijszetting. In deze module leer je hoe je winst maakt als zelfstandige:

 •  investeringen en financiering bij opstart
 •  de balans
 •  resultatenrekening met winst/verlies
 •  kostprijsberekening en prijszetting
 •  visie en strategie

Onze docenten, één voor één ervaren experten, leren je praktisch ondernemen. Zij begeleiden je bij het opstellen van je ondernemersplan of haalbaarheidsstudie.

Een gefundeerd plan is als het ware een kompas voor de koers die je vaart. Realiseer je de omzet die je had voorzien? Waar moet je bijsturen? Het is een werkdocument maar kan ook helpen bij financiering. Als je passie voor het beroep het hart is van je zaak, dan is je plan de zuurstof en de longen om te groeien.