Start Me Up - Learning Snack Wetgeving en verzekering


Basiskennis wetgeving en verzekeringen
#180499
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Omschrijving

Tijdens deze opleidingssnack krijgt de kandidaat-ondernemer een basiskennis in de wetgeving voor ondernemers.De module bestaat uit 2 sessies en behandelt handelsrecht, het sociaal statuut van de zelfstandige en verzekeringen. Aan de hand van verschillende casestudies krijgt de prestarter de theorie aangereikt. Er wordt ruimte voorzien voor vragen van de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Startende zelfstandigen tot 5 jaar opgestart
 • Kandidaat-ondernemers
 • Préstarters

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Handelsrecht:

 • De verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen van de handelaar
 • Wettelijke voorschriften
 • De belangrijkste toepassingen van de wet marktpraktijken
 • De verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de handelaa

Milieu en ruimtelijke ordening:

 • Vergunningen en attesten

Verzekeringen:

 • De risico’s ingevolge de eigen bedrijfsactiviteiten bepalen
 • Welke wettelijke verplichte verzekeringen dienen afgesloten te worden, welke risico’s dekken die verzekeringen en wat is de kostprijs ervan?
 • Welke bijkomende verzekeringen sluit je best af voor je onderneming?