#131023
#Opleiding #Multimedia

Fast Course 20486 - Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications


De ideale voorbereiding op het examen 70-486

Introductie

Deze 4-daagse fast course is bestemd voor ervaren ASP.NET webdevelopers die advanced ASP.NET MVC applications wensen te ontwikkelen gebruikmakend van .NET framework 4.5 tools en technologies. De focus hierbij ligt op coding technieken die de performantie en scalability van Web site applicaties optimaliseren. Het gebruik van ASP.NET MVC aangeleerd worden en tevens zal er een vergelijk gemaakt worden met "Web Forms" technieken zodanig dat de deelnemers weten welke van de 2 technieken in welk concreet scenorio het beste gebruikt worden.

Deze opleiding - fast course 20486 - is eveneens de ideale voorbereiding op het examen 70-486.

Het examen 70-486 is één van de 4 vereiste examens om "MCSD: SharePoint Applications | Solution Developer" te worden.

Hieronder vindt overzicht van 4 vereiste examens en de gekoppelde opleidingen:

 • Stap 1: Course 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3  [exam: 070-480]
 • Stap 2: Course 20486: Developing ASP.NET MVC Web Applications [exam: 070-486]
 • Stap 3: Course 20488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions [exam: 070-488]
 • Stap 4: Course 20489: Deloping Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions [exam: 070-489]

Aanvullende info vindt hier!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding is bestemd voor professionele webdevelopers die gebruik maken van Visual Studio hetzij als individu hetzij als teamlid binnen team-based ontwikkelomgeving waar grotere/ complexere applicaties worden ontwikkeld. Deelnemers aan deze opleiding wensen complexere webapplicaties te leren ontwikkelen waarbij User Interface, data access, applicatielogica volledig van elkaar gescheiden worden.
 • Professionals die zich optimaal wensen voor te bereiden op het succesvol afleggen van het examen 070-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

Voorkennis

 • Minstens 2 jaar ervaring in het ontwikkelen van een web-based applicaties gebruikmakend van Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET
 • Gedegen ervaring betreffende het gebruik van .NET Framework
 • Notie betreffende C# Syntrax

Methodologie

In deze opleiding wordt afgewisseld tussen uiteenzetting van concepten en demo's (60% van de opleidingstijd) en hands-on oefeningen (40%) onder begeleiding van de Microsoft Certified Trainer (MCT).

De docent geeft les in het Nederlands maar gebruikt Digitaal Engelstalig lesmateriaal.

Deelnemers dienen hun eigen laptop mee te brengen naar deze opleiding met daarop volgende Software:

Aantal deelnemers tot deze opleiding wordt - omwille van didactische redenen - beperkt tot maximum 8 deelnemers!

Tip: De opleiding kan ook als een maatopleiding bedrijfsintern georganiseerd worden!

developing-aspnet-mvc4-1-1_2013-1023.png
developing-aspnet-mvc4-1-2_2013-1023.jpg
developing-aspnet-mvc4-1-3_2013-1023.jpg

Programma

 • Module 1: Exploring ASP.NET MVC4
 • Module 2: Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 3: Developing ASP.NET MVC 4 Models
 • Module 4: Developing ASP.NET MVC 4 Controllers
 • Module 5: Developing ASP.NET MVC 4 Views
 • Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 7: Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications
 • Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application
 • Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

Aanvullende, inhoudelijke informatie over de opleiding vindt u hier!

De docent geeft les in het Nederlands maar gebruikt Engelstalig lesmateriaal.

Versnelde courses (Fast(*) Course):  Omdat uw tijd kostbaar is!

(*) Deze fast course is een versnelde opleiding en duurt één opleidingsdag minder lang dan de voorziene standaard duur. Bepaalde features uit deze course worden hetzij weinig gebruikt in de praktijk of zijn danig triviaal dat alleen het concept uiteengezet wordt aan de hand van een demo door de trainer. Voor deze topics zullen door de cursisten geen praktijkoefeningen doorlopen worden. De nadruk van deze versnelde opleiding ligt op features ASP.NET MVC 4 technologieën die veelvuldig in de praktijk worden toegepast én die tevens een beduidende toegevoegde waarde bieden voor de bedrijfsomgeving.