#120306
#Opleiding #Informatica

SCRUM in de praktijk


De toepassingsmogelijkheden op een rij

Introductie

SCRUM is een agile softwareontwikkelingsmethode waarbij gewerkt wordt in multidisciplinaire teams die via korte sprints (of interaties) werkende software opleveren. Deze Agile ontwikkelingsmethode heeft een aantal belangrijke voordelen zoals een verhoging teameffectiviteit, betere bewaking van de projectvoorgang, het sneller oplossen van blokkades, het in kaart brengen en minimaliseren van risico's. Tijdens deze opleiding leert u hoe u SCRUM het best in de praktijk succesvol toepast voor uw huidige of toekomstige softwareprojecten.

SCRUM in de praktijk is een opleiding waarin het SCRUM proces op basis van praktijkvoorbeelden leert toepassen. De nadruk hierbij ligt voornamelijk in het correct toepassen van het SCRUM proces, de rolverdeling, artefacts, sprints, sprint backlogs, reporting. Aanvullend is er ook aandacht voor best practice, do's en don'ts.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor Softwareontwikkelteams die SCRUM als toekomstige methode wensen te evalueren of toe te passen. Deze opleiding is eveneens geschikt voor programmeerteams die minder dan 2 jaar deze Aglie methode toepassen, met als doel na te gaan als de SCRUM methode op een correcte en de meest doelmatige manier in de praktijk wordt toegepast binnen het team.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Bedrijfsleider van een softwareontwikkelingsbedrijf
 • Softwareontwikkelaars die SCRUM in de praktijk willen toepassen of beter willen leren kennen
 • Teamleaders en Projectmanagers die overwegen SCRUM toe te passen
 • Projectmanagers die willen weten waarover de Agile en Scrum hype gaan

Voorkennis

 • Kennis betreffende begrippen en concepten uit OOP is niet vereist,
 • Kennis van een programmeertaal zoals VB.NET, C#, Java is eveneens niet vereist,
 • Notie van life cycle softwaremanagement is wel aanbevolen

Het is vereist dat deelnemers inzicht hebben in het algemene verloop van software ontwikkeling. Hierbij is het voldoende om te weten hoe men van concept tot release gaat zonder de details van het programmeren te kennen. Men moet dus m.a.w. geen programmeertalen kennen of ooit geprogrammeerd hebben.

Programma

 • Module 1: Development proces
  • iteratief ontwikkelen
  • sprints
  • releases
  • samenwerking met andere teams
  • definition of done
 • Module 2: Rollen
  • team
  • scrum master
  • product owner
 • Module 3: Artefacts
  • product backlog
  • user stories
  • sprint backlog
  • daily scrums
  • task board
  • reviews
  • retrospectives
  • estimation and planning
 • Module 4: Reporting
  • task board
  • sprint burndown
  • release burndown

Kasper Janssens

Agile methodologies expert and Java software developer