#180144
#Opleiding #Informatica

C# programmeur


Projectmanagement (Scrum/Agile) en programmeren in C#

Introductie

C# (uitspraak: C sharp) is een door Microsoft ontworpen programmeertaal. C# is een objectgeoriënteerde taal, die wat betreft methodiek en opbouw lijkt op Java, maar qua programmeeromgeving meer weg heeft van Delphi en Visual Basic. De taal wordt onder meer gebruikt voor serverapplicaties (gecombineerd met ASP.NET), desktopapplicaties, tablets en smartphones (gecombineerd met Xamarin).

Omschrijving

De opleiding tot C# programmeur neemt twee jaar in beslag op basis van maximum 2 lesavonden per week, aangevuld met thuiswerk en -studie.
Vanaf september 2020 start dit opleidingstraject terug in campus Kortrijk.

Nieuwe opstart in campus Kortrijk:

 • Vanaf dinsdag 15 september 2020
 • Periode september - december:
  Klassikale sessies telkens op dinsdag- (18u30-22u) én donderdagavond (18u30-22u).
 • Periode januari- juni:
  Klassikale sessies telkens op dinsdagavond (18u30-22u), aangevuld met beperkt aantal donderdagavond (18u30-22u).
  Na Nieuwjaar wordt het aandeel thuisopdrachten opgekrikt.
 • Totale doorlooptijd = 2 jaar. Na slagen voor eerste jaar C# Programmeur kan vanaf september 2021 gestart worden met tweede jaar. Eindproef is voorzien in juni 2022.
  Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden geen lessen ingericht.

Periode september - december
Elke programmeeropleiding start met 3 fundamentele zaken die je moet beheersen: logisch redeneren, basiskennis van programmeren en databanken. Tot hier worden twee klassikale sessies per week ingericht.

Periode januari - juni
Na het succesvol afronden van het eerste semester wordt tijdens één vaste lesavond volop ingezet op C#-programmeren. Tevens gaan we onze eerste stappen zetten in projectmanagement (Scrum/Agile). We werken ook in team naar een klein eindproject toe.

Tweede jaar (vanaf september 2021)
Praktische lesmomenten worden aangehouden. Het tweede jaar staat in het teken van de eindproef. Je werkt terug in groepjes van drie personen en past de scrum methode toe binnen dit eindwerk-project. Tijdens dit tweede jaar komt het zware programmeerwerk in C# eraan. Hiernaast ook aandacht voor softskills & individuele coaching.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je kan vanaf 18 jaar instappen in dit opleidingstraject. Iedereen die een professionele aan de slag wil als C# programmeur is welkom in deze opleiding.

Voorkennis

Voorkennis programmeren is geen vereiste. In deze opleiding wordt gestart vanaf nul.
Je bezit wel een degelijke basiskennis Engels, analytisch denkvermogen en wiskunde.

Qua attitude verwachten we dat je:

 • zowel autonoom kunt werken als in team
 • een hands-on mentaliteit hebt
 • open staat voor feedback
 • probleemoplossend leert denken

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een diploma Hoger Secundair Onderwijs bij voorkeur in een algemene of technische richting. Heb je dit niet, dan kan je ook toegelaten worden na het schrijven van een motivatiebrief.

Bijkomende info

Je volgt een traject met ordebepaalde modules, het curriculum legt de volgorde van de modules op. Dit betekent concreet dat je moet geslaagd zijn voor de examens van de modules van een lagere orde vooraleer kan deelgenomen worden aan de examens van modules met een hogere orde. Aanwezigheid in de lessen is dus van groot belang.

Methodologie

Naast klassikale sessies, zijn ook onderdelen in zelfstudie via e-leren opgenomen, individuele coaching en groepswerken.

Breng je eigen laptop mee naar de lessen.
Minimale systeemvereisten laptop:

 • Pc:
  • OS: Windows 7 SP1 ; Windows 10
  • CPU: 2 Ghz of sneller. Dual-core aanbevolen
  • RAM: 8 GB RAm of meer
  • HD: SSD aanbevolen; min 150 GB vrije ruimte
  • Administratorrechten zodat je software kan installeren

Per nieuwe module neemt de competentiegroei gradueel toe. Deelnemen aan een vervolg-module kan pas indien je via evaluatie hebt bewezen dat je over de vereiste kennis en vaardigheid beschikt uit de voorgaande module.

csharp-1-1_2018-144.jpg

Programma

Eerste jaar

 • Leren programmeren (16 lessen)
  • Logica
  • Voeling krijgen met opbouw van programmeertaal
  • Opdracht en examen
 • Databanken (12 sessies)
  • Normalisatie
  • Querries
  • SQL
  • Opdracht en examen
 • Coaching

  /*Slagen voor de modules 'leren programmeren' en 'databanken' is een vereiste voordat het traject verdergezet mag worden */

 • C# programmeren deel 1 (37 sessies)
  • C#  fundamentals & opdrachten
  • Projectmatig  werken  -principes  projectmatigwerken  en  scrum
  • GDPR  / Presenrtatietechnieken
  • Coaching eindproject & examen

Tweede jaar

 • C# Programmeren deel 2 - Gevorderd (63 sessies)
  • ADO.net / Entity Framework
  • ASP.net MVC
  • ASP.NET Web API
  • REST
  • Security
  • Thuisopdrachten
 • Scrum toegepast ifv eindproject
 • Begeleiding eindproef klassikaal & individueel (coaching)
 • Eindproefverdediging

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien