Van docent naar coach, hoe doen we dat?

#220437
#Opleiding #ICT & multimedia

Introductie

In het huidige onderwijs wordt van docenten meer verwacht dan inhoudelijke deskundigheid: zij zijn steeds vaker coach. Coach bij actief en zelfstandig leren, coach bij zelfreflectie en verdere en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Coachen van studenten is niet gemakkelijk. Hoe laat je studenten reflecteren? Wat doe je als studenten ongemotiveerd zijn? Hoe voer je een slechtnieuws-gesprek? Hoe stimuleer je evenwichtige participatie in groepsprocessen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

docenten en medewerkers

Programma

  • verschuivende rollen van een docent
  • wat is coachen
  • kwaliteiten van een coach
  • fasering van een gesprek
Docent aan het woord

Schets, ontwerp, schilderij, glasraam, glassculptuur of houtassemblage, ... de afwerking moet onberispelijk zijn.

Leo

See you on