#050169
#Opleiding #Funerair en Ceremonie

Etiquette en gedragsregels voor begraafplaatsmedewerkers

Introductie

In het kader van het nieuwe decreet rond de begraafplaatsen is het nodig dat begraafplaatsmedewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe reglementeringen en wetgeving, alsook over de protocollaire en ceremoniële zaken rond overlijden en uitvaart. Teneinde op een kwalitatieve manier te kunnen functioneren in hun taken is het nuttig dat deze opleiding kan plaatsvinden.

Omschrijving

Escala ontwikkelt deze sessie voor de technische medewerkers van stedelijke begraafplaatsen in uw stad of omliggende gemeenten.

Hierbij worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de procedure vanaf een overlijden tot de uitvaart. Ook de protocollaire en ceremoniële facetten betreffende hun houding tegenover de rouwenden op de begraafplaats worden uitgelegd.

De cursus is er voor elke medewerker van een begraafplaats die zijn job correct en stijlvol wil uitoefenen.

Uiteraard kan de nieuwste wetgeving rond de begraafplaatsen niet ontbreken.

o U krijgt een volledige uitleg rond de laatste wetgeving op de begraafplaatsen

o U weet welke documenten dienen ingevuld te worden bij een overlijden

o Weten wat de houding is tegenover de rouwenden op de begraafplaats

o Protocollaire en ceremoniële regels zijn u bekend en weet u toe te passen

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Stadsdiensten en medewerkers begraafplaatsen openbare besturen

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist, ervaring in de funeraire wereld is nuttig.

Methodologie

Theorie, gekoppeld aan praktijkervaring

Programma

  • De onfeilbare aspecten bij een begraafplaatsmedewerker
  • De begraafplaatsmedewerker versus de begrafenisondernemer
  • De rituelen op de begraafplaats
  • Het opstellen van de familie
  • De bevlagging
  • Herdenking met hymnes
  • De nieuwe reglementering voor begraafplaatsen en lijkbezorging
  • Vraag en antwoord

Begrafenisondernemer-ceremoniemeester