Werken op hoogte - gebruik van stellingen en steigers


Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
#110328
#Opleiding #Bouw

Omschrijving

Deze module speelt in op het KB van 31 augustus 2005 rond het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Het KB is de omzetting van richtlijnen 2001/45/EG in de Belgische wetgeving, die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Deze bepalingen vormen Afdeling IV, van Hoofdstuk II van Titel IV van de codex over het welzijn op het werk.

Na het volgen van deze opleiding ken je de maatregelen ter preventie van het valrisico van personen of voorwerpen. Je bent op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk doen aan de veiligheid van de stelling.

Je kent de voorwaarden rond toelaatbare belasting.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die op hoogte werken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

werken-op-hoogte-1-3_2011-328.jpg
werken-op-hoogte-hoogte-hoogte-1-2_2011-328.jpg
werken-op-hoogte-hoogte-hoogte-1-1_2011-328.jpg

Programma

Deel 1:

  • Veiligheidsreglementering ivm werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
  • De verschillende soorten stellingen kennen
  • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
  • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
  • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
  • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
  • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
  • Voorschriften aangaande veiligheid, milieu en welzijn toepassen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

Deel 2:

  • Vragenlijst