Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor preventieadviseurs niveau 2 of niveau 1

Aanvullende cursusmodule tot veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • icon Vanaf 20-09-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 9 sessie(s)
 • icon 1427,80 incl. BTW
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
 • Samenwerking met SBM
Schrijf in
 • icon Vanaf 20-09-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 9 sessie(s)
 • icon 1427,80 incl. BTW

Omschrijving

Personen die de functie van coördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen willen uitoefenen waar een veiligheids- en gezondheidsplan vereist is moeten enerzijds voldoen aan de vereisten inzake nuttige beroepservaring en het behaald diploma zoals opgenomen in artikel 56 (Codex, Titel III, Hoofdstuk V Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

Daarnaast moeten deze personen zoals voorzien in artikel 58 een bijkomende vorming tot veiligheidscoördinator volgen.


Wenst u dus als preventieadviseur niveau 2 of niveau 1 de functie van veiligheidscoördinator op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen uit te oefenen dan moet u met succes een bijkomende opleiding volgen. Het betreft een erkende cursusmodule "aanvulling tot veiligheidscoördinator" van 30 uren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Enkel preventieadviseurs die in het bezit zijn van minstens het diploma van preventieadviseur niveau 2 kunnen inschrijven voor deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Worden slechts toegelaten tot het volgen van deze cursusmodule, de kandidaten die in het bezit zijn van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 2, hetzij het getuigschrift van preventieadviseur niveau 1.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Algemene en specifieke risico's betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake.
 • Coördinatietechnieken ontwerp en verwezenlijking.
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke aansprakelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen.
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten.
  • De reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten.
  • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie.
  • De reglementeringen in verband met het leefmilieu.

Bijkomende info

De cursusmodule wordt afgesloten met een mondeling examen gericht op het testen van de parate kennis en het inzicht in de leerstof.

Locaties en data


Vanaf 20-09-2024
9 sessie(s)
Schrijf in

€ 1427,80 incl. BTW

Planning

vr (20/09/2024) 09:00 - 12:30
vr (20/09/2024) 13:00 - 17:00
vr (27/09/2024) 09:00 - 12:30
vr (27/09/2024) 13:00 - 17:00
vr (04/10/2024) 09:00 - 12:30
vr (04/10/2024) 13:00 - 17:00
vr (11/10/2024) 09:00 - 12:30
vr (11/10/2024) 13:00 - 17:00
vr (08/11/2024) 13:00 - 17:00

Duur

vr 20-09-2024 t.e.m. vr 08-11-2024

ADRES

Vanaf 05-11-2024
9 sessie(s)
Schrijf in

€ 1427,80 incl. BTW

Planning

di (05/11/2024) 18:30 - 21:30
di (12/11/2024) 18:30 - 21:30
di (19/11/2024) 18:30 - 21:30
di (26/11/2024) 18:30 - 21:30
di (03/12/2024) 18:30 - 21:30
di (10/12/2024) 18:30 - 21:30
di (17/12/2024) 18:30 - 21:30
di (07/01/2025) 18:30 - 21:30
di (14/01/2025) 18:30 - 21:30
di (21/01/2025) 18:30 - 21:30
di (25/02/2025) 18:30 - 21:30

Duur

di 05-11-2024 t.e.m. di 25-02-2025

ADRES

Wil je meer weten?

FotoCharlotte Lammertyn
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Charlotte Lammertyn

Stel je vraag