Praktijk voor de geoefende stukadoor


Speciale technieken
#180592
#Opleiding #Bouw

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding heeft men meer inzicht en vaardigheid in:

 • het plaatsen en uitvoeren van bogen
 • het klaarzetten van de muur voor de betegeling of waterdichte wanden
 • (kleine) herstellingen van muren

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De kerntaak van een stukadoor is natte binnenbepleistering uitvoeren teneinde de bouwfysische en esthetische eigenschappen van muren en plafond te verbeteren en af te werken. Om dit te kunnen realiseren is het gebruik van grondstoffen en materialen, het toepassen van de techniek en het nauwkeurig werken van groot belang.

Tijdens deze praktijkopleiding komen 3 specieke items aan bod. De nadruk wordt vooral gelegd op het aanleren van technieken. Hiernaast wordt ook telkens de nodige theoretische achtergrond meegegeven.

Voorkennis

De basisvaardigheden dienen gekend te zijn:

 • Natte bepleistering uitvoeren op een rechte wand en plafond
 • Afwerking van binnenwanden en plafonds
 • Materialenkennis en juiste keuze van gereedschap
 • Aanbrengen van draagconstructies op de te bewerken oppervlakten
 • Egaliseren en afwerken van pleisterlagen

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1, een stof/veiligheidsbril, een stofmasker P2 en nitrilhandschoenen.

Mee te nemen materialen voor de eerste les:

 • Een plackspan
 • Een pleistermes
 • Een stukadoortroffel
 • Een schuurbord
 • Een plooimeter en schaaf
herstelling-breuk-1-3_2018-592.jpg
bogen-uitpleistering-1-1_2018-592.jpg
herstelling-vochtingheid-1-2_2018-592.jpg

Programma

Bogen uitpleisteren [3 avonden]

 • Materiaal en grondstoffen
 • Stucplaat plaatsen en uitpleisteren

Natte ruimtes cementeren [2 avonden]

 • Materiaal en grondstoffen
 • Waterafwerende cementering plaatsen
 • Douche- en badkamerruimte bepleisteren

Muren herstellen en opfrissen [1 avond]

 • Materiaal en grondstoffen
 • Herstellingen uitvoeren in gepleisterde muren (vb. leidingen, stopcontact, ...)
 • Opfrissen van gepleisterde muren

Na het invullen van de evaluatie ontvang je een vervolmakingscertificaat.

Dilli Deconick is sinds 2009 zelfstandig stukadoor. Hij voert hoofdzakelijk natte binnenbepleistering uit voor zowel nieuwbouw als renovatiewerken. Cement en gipsplaat maken eveneens onderdeel uit van zjin activiteiten.

Zijn doelstellingen zijn: efficiëntie, kwaliteit, gedrevenheid en tevreden klanten.