#180490
#Opleiding #Bouw

Niet-residentieel ventilatietechnicus


Ontwerpen en plaatsen van een niet-residentieel ventilatiesysteem volgens de wettelijke vereisten

Introductie

Hoe een onderscheid maken tussen de berekeningen die dienen te gebeuren inzake ventilatiedebieten tussen residentiële ventilatie en niet-residentiële ventilatie?

Omschrijving

Residentiële en niet-residentiële ventilatie kunnen in geen geval over dezelfde kam geschoren worden. Er zijn wel degelijk verschillen bij zowel berekening, ontwerp en installatie. In deze opleiding gaan we dieper in op de verschillen tussen de normeringen die gelden voor deze types ventilatie en bekijken we hoe deze normering geïnterpreteerd en toegepast dient te worden. Zo schetsen we een correct beeld van hoe ventilatie hoort te werken in niet-residentiële gebouwen en hoe men als installateur kan bijdragen tot het bekomen van een 'EPB-correct pand'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding heeft als doelgroep voor ogen personen die zich willen bekwamen in de berekening en bepaling van ventilatie in niet-residentiële systemen.

Architecten, energiedeskundigen, EPB verslaggevers, installateurs, projectleiders, werfleiders, technisch directeurs ... die inleidende informatie willen verkrijgen vooraleer zich verder te verdiepen in de materie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Even binnenkijken in het praktijkatelier in Campus Oostende:

atelier-oostende-1-1_2018-490.jpg
atelier-oostende-1-2_2018-490.jpg
atelier-oostende-1-3_2018-490.jpg

Programma

  • Voorgeschiedenis
  • Niet-residentieel versus residentieel
  • Definities van de norm NBN EN 13779
  • Bepalen van het debiet
  • Debiet door hergebruik
  • ETA klasse
  • Ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting
  • Systeemeisen niet-residentiële ventilatie
  • Bepaling roosters en diameters
  • Akoestiek niet-residentiële gebouwen
2018-490-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Tom Slabbynck, is sinds 2001 actief in de Belgische/Nederlandse ventilatiemarkt. Dankzij zijn expertise, opgebouwd in de loop der jaren, dit in zowel de residentiële ventilatie als niet-residentiële ventilatie, is hij een vaak gevraagde expert in deze materie. Hij heeft zijn kennis vergaard door samen te werken met de grootste ventilatieproducten op de Belgische markt. Zijn kennis verspreidt hij door cursussen te geven inzake ventilatie bij Syntra en SBM. In de loop der jaren schreef hij ook diverse artikels voor publicatie in het vakblad Sanilec.