Aannemer dakwerken


Professioneel en praktijkgericht
#110936
#Opleiding #Bouw

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kan planlezen en je weet welke materialen en handmachines er gebruikt dienen te worden. EPB reglementering is voor jou geen onbekende materie meer. Gedurende het ganse ondernemerschapstraject wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk, uitgevoerd op maquettes. Milieu en veiligheid zijn eveneens belangrijke items die geïntegreerd zijn in deze opleiding. Tot slot leer je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in de verkoopprijs en de nodige administratieve formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering.

Omschrijving

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding verwerf je de vaardigheden waarover een dakwerker moet beschikken. Nadat je de basismodule met succes gevolgd hebt kan je in het tweede jaar kiezen tussen vier afstudeeropties:

 • Dichtingswerken (platte daken)
 • Dakbedekking (hellende, niet metalen daken)
 • Regenwaterafvoer en -opvang (metalen daken)
 • Daktimmerwerk

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van dakwerker wensen aan te leren of zich hierin willen vervolmaken.

Voorkennis

Personen zonder voorkennis starten met een 'algemene inleiding' ter voorbereiding van een toelatingsproef. Als je geslaagd bent kan je het ondernemerschapstraject aannemer dakwerken verder vervolledigen.
Wil je hiervoor inschrijven? Gelieve op deze link te klikken.

Personen met voorkennis kunnen rechtstreeks deelnemen aan de theoretische toelatingsproef. Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de toelatingsproef.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, een stofmasker P2 en gehoorbeschermers.Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

dak-dakwerken-aannemer-dakbede-1-3_2011-936.jpg
dak-dakwerken-aannemer-dakbede-1-2_2011-936.jpg
dak-dakwerken-aannemer-dakbede-1-1_2011-936.jpg

Programma

1STE JAAR:

 • Algemene inleiding [2 SESSIES]
  • Soorten daken en dakbedekking
  • Algemene basiskennis dakopbouw
  • Materialenkennis
  • Veiligheidsmaatregelen respecteren binnen het beroep
  • Bouwplannen lezen en ontleden
 • Basismodule dakwerken [39 SESSIES]
  • Planlezen en kostprijsberekening
  • Materielenkennis
  • Technologie en constructie + details:
   • Bouwfysica, dakisolatie, samenstelling dakpakket, EPB reglementering,
   • daktimmerwerk
  • Uitvoeringstechnologie:
   • Opbouw van een dakpakket + basisprincipes naar uitvoering en veiligheid toe
  • Bedrijfsbezoeken en lezingen en bedrijfsorganisatie:
   • Werken met een PC, administratieve organisatie, de veiligheid in het beroep,
   • verzekeringen voor de dakwerker
 • Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]
 • Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

2DE JAAR:

 • Bouwadministratie [9 SESSIES]
  • Wetgeving
  • Administratie
  • Milieu en veiligheid
  • Principes van kostprijsberekening
 • Er zijn vier afstudeeropties : [32 SESSIES]
  • Dichtingswerken (*)
  • Dakbedekking
  • Regenwaterafvoer en -opvang
  • Daktimmerwerk
   (*) : wordt niet georganiseerd in onze campus
 • Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Indien je hiervoor geslaagd bent krijg je - alnaargelang de afstudeeroptie - het getuigschrift "Aannemer dakbedekking, of aannemer regenwateropvang en -afvoer of aannemer dakgebinte".