Op deze pagina vind je de antwoorden op vaak gestelde vragen. Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet terug?
Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Startersweetjes

Kan ik een eigen zaak opstarten?

Je kunt in België zelfstandige worden als je:

 • minstens 18 jaar bent.
 • basiskennis bedrijfsbeheer kunt bewijzen (verplicht tot 01/09/18, check info over Vestigingsreglementering).
 • niet gerechtelijk of wettelijk onbekwaam bent verklaard.
 • geen verbod tot ondernemen hebt gekregen van de rechtbank.
 • geen beroep uitoefent waarbij de beroepsvereniging het verbiedt.
 • burger bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Indien je geen lid bent van de EER dien je een beroepskaart te hebben.

Hoe vraag ik een beroepskaart aan?

Als je geen lid bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, heb je een beroepskaart nodig om op te starten.
De aanvraag gebeurt via een ondernemingsloket. Hiervoor moet je een immatriculatieattest model A of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister hebben.
Voor de aanvraag van de beroepskaart betaal je tussen de 120 en 180 euro, afhankelijk van het ondernemersloket. Je betaalt ook jaarlijks een bedrag voor de afgifte van de kaart.
Voor het ontvangen van een beroepskaart moet je voldoen aan volgende criteria:

 • recht tot verblijf in België, in functie van de beoogde activiteit
 • toegang tot het beroep (voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de uitoefening van het beroep)
 • economische nut van de beoogde activiteit

Indien je geen verblijfsrecht hebt in België, dien je de beroepskaart aan te vragen bij de Belgische ambassade of consulaat in het land van herkomst (of in het land waar je gemachtigd bent te verblijven).

Welke attesten bestaan er en hoe bewijs ik beroepsbekwaamheid?

Een aantal beroepen mag je alleen uitoefenen als je kunt bewijzen dat je over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt. Dit zijn de ‘gereglementeerde’ beroepen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en voor zelfstandigen in zowel hoofdberoep als bijberoep. De beroepsbekwaamheid kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring.

Vestigingsattest

Je wilt een gereglementeerd beroep uitoefenen? Dan heb je een vestigingsattest nodig. Je wilt een kleinhandelszaak starten? Dan heb je een distributieattest nodig (nog verplicht tot 01/09/18). Volg een opleiding bij Syntra West en je hebt je broodnodige attest op zak!

Gereglementeerde beroepen

De Vlaamse Regering heeft op 17 maart 2017 de principiële beslissing genomen om de vestigingswet af te schaffen voor volgende beroepen:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorging
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beenhouwer-spekslager
 • beroepen die zich bezighouden met fietsen en motorvoertuigen.

De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving mag begin 2018 verwacht worden. Tot die tijd blijft de huidige wetgeving van kracht en moet de beroepsbekwaamheid bewezen worden.

Wat met de overige gereglementeerde beroepen?

Het is de bedoeling de overige gereglementeerde beroepen te evalueren. Het gaat om:

 • installateur-frigorist
 • ruwbouwactiviteiten
 • stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • elektrotechniek
 • eindafwerkingsactiviteiten (schilders, behangers)
 • tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten (vloerders)
 • algemeen schrijnwerker en schrijnwerk-glazenmaker
 • dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • algemeen aannemer en installatie CV,
 • klimaatregeling gas en sanitair.

Wat met de examens beroepsbekwaamheid?

Die blijven doorgaan omdat de wetgeving nog tot 2018 van kracht blijft. De examens kunnen ook niet geannuleerd of terugbetaald worden door deze aankondiging.
Wat met de basiskennis bedrijfsbeheer?
De vestigingswet voor basiskennis bedrijfsbeheer blijft tot 1/09/2018 geldig. Tot zolang dient basiskennis bedrijfsbeheer aangetoond te worden voor de opstart van een onderneming.

Word echter geen bakker die er niks van bakt.

Syntra West blijft jouw partner in ambitie. Realiseer jouw ondernemersdroom en zorg dat de basis (jouw métier) goed zit.
De opleiding ‘Succesvol ondernemen’ biedt je de ideale voorbereiding om succesvol te ondernemen. Via een haalbaarheidsstudie ontdek je de sterke en zwakke punten van je project.

Welke documenten heb ik nodig om te starten als zelfstandige?

Vóór de registratie van je ondernemersnummer, zal het ondernemersloket volgende zaken vragen:

 • Aparte bankrekening voor de beroepsactiviteiten op naam van zelfstandige/vennootschap
 • Bewijs van bedrijfsbeheer (verplicht tot 01/09/18)
 • Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepsactiviteiten

Bijkomend in geval van een vennootschap:

 • Ondernemersplan (verplicht bij vennootschap, niet bij eenmanszaak)
 • Oprichtingsakte

Wat doet het ondernemersloket voor jou?

Elke nieuwe onderneming (inclusief eenmanszaken en bijberoep) dient zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De inschrijving gebeurt via een ondernemersloket die nagaat of aan de startersformaliteiten wordt voldaan.
Via het ondernemersloket worden volgende vergunningen aangevraagd:

 • Beroepskaart
 • Leurkaart voor ambulante handel

De aanvraag van je BTW-hoedanigheid is een betalende dienst die het ondernemersloket voor jouw kan regelen. Je kunt ervoor kiezen om je aanvraag gratis en rechtstreeks te doen bij de BTW-administratie. Dit vergt echter wat meer administratieve opvolging.
Het ondernemersloket zal/kan aangaan welke vergunningen je nodig hebt volgens je beroepsactiviteit, zoals:

 • Vergunningen via Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV)
 • SABAM
 • Milieuvergunning
 • Goederenvervoer over de weg

Elke zelfstandige, ook in bijberoep, dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om de sociale zekerheid als zelfstandige in orde te brengen. De aanvraag gebeurt door het ondernemers-loket vóór aanvang van de start van de zelfstandige activiteit.
Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds betekent dat je:

 • wettelijk in orde bent,
 • per kwartaal sociale bijdragen betaalt

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep zijn dit volgende voorlopige bijdragen (= minimumbijdrage):

 • € 693,14 per kwartaal in periode 1
 • € 710,04 per kwartaal in periode 2
 • € 726,94 per kwartaal in periode 3

Voor bijberoep bedragen deze voorlopige bijdragen in het eerste jaar:

 • vrijstelling indien inkomsten < €1.423,89
 • € 76,68 per kwartaal in periode 1
 • € 78,56 per kwartaal in periode 2
 • € 80,43 per kwartaal in periode 3

De voorlopige bijdragen wordt na 3 jaar geregulariseerd op basis van de netto bedrijfsinkomsten (Bruto omzet, bedrijfslasten en verliezen) van 3 jaar geleden. Volgende socialezekerheidsrechten kunnen gewaarborgd worden:

 • een moederschapsuitkering en dienstencheques voor huishoudhulp na de geboorte
 • uitkeringen bij geboorte: je ontvangt kraamgeld en maandelijks ontvang je het groeipakket (vroegere kinderbijslag)
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • een terugbetaling van medische kosten bij ziekte en ongeval
 • een kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen bij mantelzorg.
 • een uitkering bij tijdelijke stopzetting als je bedrijf slachtoffer wordt van een natuurramp, brand, vernieling, enz.
 • een overbruggingsrecht
 • je maandelijks pensioen na het einde van je loopbaan

Bij welk ondernemingsloket kan ik mij aansluiten?

Hieronder in het overzicht vind je de kantoren van de ondernemersloketten in West-Vlaanderen:

NOORD-WEST-VLAANDEREN

Zenito
Wapenplein 10, 8400 Oostende, 059 55 19 19
Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne, 058 29 69 40
Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, 050 47 44 84
Het Zand 20, 8000 Brugge, 050 33 13 13
www.zenito.be
Partena
Torhoutsesteenweg 313, 8400 Oostende, 059 56 88 30
Ernest Feysplein 9, 8400 Oostende, 059 70 22 92
Gistelse Steenweg 237, 8200 Sint-Andries, 09 269 85 00
Leopold II-laan 22, 8000 Brugge, 050 33 68 37
www.partena-professional.be
Acerta
Vijverstraat 47, 8400 Oostende, 059 34 10 50
Baron Ruzettelaan 5, bus 2, 8310 Brugge, 078 05 10 61
www.acerta.be
Securex
Bevrijdingslaan 37, 8000 Brugge, 050 45 67 13
Zeelaan 148, 8670 Koksijde, 058 53 29 29
www.securex.eu
Xerius
Gistelsesteenweg 294, 8200 Brugge, 050 40 50 73
www.xerius.be

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

Partena
Polenplein 10, 8800 Roeselare, 051 24 18 00
www.partena-professional.be
Acerta
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare, 078 05 10 61
www.acerta.be
Zenito
Arme-Klarenstraat 55, 8800 Roeselare, 051 26 76 21
www.zenito.be

ZUID-WEST-VLAANDEREN

Zenito
Lekkerbeetstraat 2, 8500 Kortrijk, 056 26 44 44
www.zenito.be
Partena
Jan Palfijnstraat 30, 8500 Kortrijk, 056 21 23 28
Houtmarkt 9, 8500 Kortrijk, 050 44 10 67
www.partena-professional.be
Xerius
Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk, 078 15 02 37
www.xerius.be
Acerta
Nijverheidskaai 3, 8500 Kortrijk, 056 25 84 51
www.acerta.be
Securex
Conservatoriumplein 11, 8500 Kortrijk, 056 23 68 11
www.securex.eu

terug naar overzicht

Voltijdse dagopleiding en stage

Wat houdt de stage in een voltijdse dagopleiding in?

Een voltijdse dagopleiding bevat twee belangrijke elementen. Enerzijds het campusleren dat algemene en vaktechnische kennis bijbrengt, anderzijds het werkplekleren of de stage waar men naast het aanleren van de beroepscompetenties, ook de op de campus aangeleerde kennisintensief inoefent en aanscherpt in een reële bedrijfscontext.

Er zijn verschillende types stages.

In het kader van de voltijdse dagopleidingen zijn de stages onbezoldigd. Voor deze stages wordt een gepaste verzekering tegen ongevallen voorzien.
Daarnaast bestaan er bezoldigde stages in combinatie met een ondernemerschapstraject onder de vorm van een stageovereenkomst met Syntra Vlaanderen.
Voor alle info m.b.t. studentenarbeid zie

terug naar overzicht

Studentenstatuut

Wat houdt het studentenstatuut in?

De voltijdse dagopleidingen van Syntra West zijn officieel erkende ondernemerschapstrajecten die minimaal 17 lesuren per week tellen. Wie een voltijdse dagopleiding volgt, kan, mits naleving van de voorwaarden, fiscaal ten laste blijven van de ouders en het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag) behouden.

Opgelet:

 • Indien men tijdens het cursusjaar bepaalde modules of een opgelegde stage laat vallen, waardoor men niet meer aan 17 uren per week komt, dan vervalt vanaf die datum het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag).
 • Indien men tijdens het lopende cursusjaar stopt met het volgen van de dagopleiding, dan vervalt vanaf de maand van stopzetting het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag), tenzij je je onmiddellijk na de uitschrijving als werkzoekende inschrijft bij de VDAB. Je krijgt dan groeipakket (vroegere kinderbijslag) tijdens de beroepsinschakelingstijd op voorwaarde dat je nog geen 25 jaar bent en niet meer dan een bepaald bedrag per maand verdient.
 • Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de cursist en de ouders om de gewijzigde situatie of stopzetting mee te delen aan het Groeipakket.be.
 • Iemand die in juni de opleiding beëindigt, blijft groeipakketgerechtigd voor de vakantieperiode.
 • Met het formulier P9bis wordt nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan is.
 • De jongere dient zich in geval van stopzetting van de opleiding of op het einde van de opleiding zo snel mogelijk in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater, opdat er verder recht kan zijn op groeipakket (vroegere kinderbijslag) tijdens de beroepsinschakelingstijd.

terug naar overzicht

Groeipakket (vroegere kinderbijslag)

Mijn kind volgt leertijd. Behoud ik mijn groeipakket?

Men kan het groeipakket (vroegere kinderbijslag) genieten voor een leerling verbonden door een leerovereenkomst tot de leeftijd van 25 jaar. Tot 31 augustus van het jaar waarin de leerling 18 wordt, worden er geen bijkomende voorwaarden gesteld. Vanaf 1 september van het jaar waarin men 18 wordt, bestaat er wel een groeipakketgrens. Dit betekent dat men niet meer mag verdienen dan een bepaald bedrag. De groeipakketgrens bedraagt sinds 1 juni 2016 € 530,49 op maandbasis. De door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen vastgelegde minimumleervergoedingen liggen steeds lager dan deze groeipakketgrens. Het is pas indien men meer ontvangt dan de door het agentschap vastgelegde leervergoedingen, of indien men naast de leervergoeding een premie ontvangt die onderworpen is aan de RSZ-bijdragen, dat het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag) kan verloren gaan.

terug naar overzicht

Opleidingscheques

Wat zijn opleidingscheques?

Met opleidingscheques betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal.

De Vlaamse overheid betaald de rest van de kosten. Elk kalenderjaar heb je de mogelijkheid om voor 250 euro aan opleidingscheques aan te kopen.

Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Elk kalenderjaar kan je voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Dit betekent dus dat de overheid jaarlijks voor 125 euro tussenkomt.

Surf voor meer informatie naar www.vdab.be

Hoe opleidingscheques bestellen?

Ben je een werknemer en wil je bij Syntra West een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten*. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. We zetten op een rijtje wat je allemaal moet weten en hoe je opleidingscheques kan bestellen. Ga voor je aanvraag naar www.vdab.be, klik op tabblad ‘opleidingen’. Bij opleidingscheques klik je op ‘werknemers’ en daarna op ‘ bestel online’.

De eerste keer zal je gevraagd worden om je te registreren.
Opleidingscheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maand na de start van de opleiding. Edenred (de firma die de betaling en ontvangst van de cheques regelt) stuurt je na de aanvraag een overschrijvingsformulier waarmee je de betaling naar hen kan uitvoeren. Binnen de 14 dagen na ontvangst van die betaling, worden de cheques je door Edenred toegestuurd, waarmee je dan je opleiding kan betalen bij Syntra West.

Waarvoor kun je opleidingscheques gebruiken?

Opleidingscheques kun je gebruiken voor opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof of opleidingen die deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding. Let wel: enkel de rechtstreekse kosten (inschrijvingsgeld, examens of tests, …) komen hiervoor in aanmerking. Ze kunnen ook gebruikt worden voor loopbaanbegeleiding. Vanaf 1 maart 2015 zijn de voorwaarden voor het aanvragen van opleidingscheques als volgt:

Laag- en middengeschoolden

Zij kunnen opleidingscheques aanvragen, zowel voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof, als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Hooggeschoolden

Zij kunnen enkel opleidingscheques aanvragen:
Voor loopbaangerichte opleidingen die expliciet vermeld staan in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, dat zij opmaakten tijdens hun loopbaanbegeleiding bij VDAB.
Met een attest van de loopbaanbegeleider via VDAB, met vermelding dat de opleiding noodzakelijk is in het kader van de loopbaan.

Voor verdere vragen hieromtrent kan je altijd terecht bij Syntra West, als erkend opleidingsinstituut. Contacteer Cindy Lambert of bel het nummer 056 26 02 08

terug naar overzicht

KMO-portefeuille

Wat is KMO-portefeuille?

DE KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht voor zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij Syntra West.

Hoe begin ik aan een KMO-portefeuille?

Subsidie aanvragen via KMO-portefeuille kan enkel online, op www.vlaio.be. Je schrijft je eerst in voor de opleiding(en) die je wil volgen.

terug naar overzicht

Subsidie

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

Voor een opleiding bij Syntra West betaalt de Vlaamse Overheid tot 40% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 30% voor middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen tellen maximaal 50 werknemers en hebben een maximale omzet van €10.000.000, middelgrote ondernemingen tellen maximaal 250 werknemers en hebben een maximale omzet van €50.000.000.

Het maximale steunplafond bedraagt €10.000 voor kleine ondernemingen en €15.000 voor middelgrote ondernemingen. Het minimum projectbedrag bedraagt voor opleidingen €100 en voor advies €500. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten omvatten en u kan meerdere projecten per jaar indienen. De BTW kan u met deze subsidie niet betalen.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de onderneming is een KMO (volgens de Europese KMO-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • de onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • de vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • het bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
 • enkel het factuurbedrag exclusief BTW komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.

De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be

Hoe vraag ik de subsidie aan en hoe betaal ik?

Je schrijft je in voor de opleiding(en) bij Syntra West.
Je hebt maximum 14 dagen de tijd na de start van de opleiding om dit project aan te vragen via de website.
Dit staat uitvoerig uitgelegd op www.vlaio.be.
Als titel voor het project, vul je bijvoorbeeld de titel van de opleiding in. In jouw aanvraag zal je het erkenningsnummer van de dienstverlener (Syntra West) moeten invullen. Voor opleidingen bij Syntra West is dit: DV.O100302 (opgelet, dit is de letter ‘O’ gevolgd door de cijfers 100302).
Je krijgt meteen de stortingsgegevens na jouw aanvraag.
Je hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om jouw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag.
Je betaalt de factuur van de dienstverlener (Syntra West) via jouw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.
Vermeldt jouw factuur een BTW-bedrag. Dat bedrag kan je niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Syntra West.
Opgelet: gelieve niet te wachten op jouw factuur om de subsidie aan te vragen.

terug naar overzicht

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

De hervorming houdt veranderingen in voor zowel werknemer, werkgever als de opleidingsverstrekker

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. De hervorming houdt veranderingen in voor zowel werknemerwerkgever als de opleidingsverstrekker

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.
De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

 • Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privé sector om vanaf september 2019 per schooljaar 125 uur afwezig van het werk te zijn om een opleiding te volgen met behoud van loon.
 • Arbeidsmarktgerichte opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof.
 • Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het betaald educatief verlof (BEV).
 • Voor opleidingen met een startdatum vóór 1 september 2019 geldt nog de regelgeving van betaald educatief verlof.

De erkende opleidingen worden verzameld in de opleidingsdatabank. Deze opleidingsdatabank is momenteel nog niet beschikbaar. 
Voor vragen omtrent activeringsdatum van deze webpagina, contacteer educatiefverlof@vlaanderen.be of tel 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)

 

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

terug naar overzicht