Drone data-expert

#200051
#Opleiding #Vliegtuigen

Introductie

Als drone data-expert verdiept je je in de belangrijkste technologieën die je onder een drone kunt hangen en leer je de daaruit voortvloeiende data te vertalen in een leesbaar rapport voor de eindklant. De behandelende technologieën die aan bod komen tijdens deze opleiding: fotogrammetrie in het algemeen, RGB cameratechnologie, multi-spectrale cameratechnologie, oppervlakte- en volumeberekening, thermische cameratechnologie en foto- en videotechnologie.  Daarnaast wordt de Europese dronewetgeving en risico-methodologie SORA onder de loep genomen. Er zal bovendien tijdens een praktijkvlucht de volledige setting en voorbereiding van een datacaptatie worden uitgevoerd.

Omschrijving

Europese wetgeving – Belgische wetgeving (28u)

 • de algemene begrippen van Europese en Belgische dronewetgeving
 • de diverse klassen binnen zowel de Europese als Belgische dronewetgeving.
 • de verschillende restricties binnen de diverse vliegklassen.
 • het opmaken van een risicoanalyse volgens SORA
 • de stand van zaken van integratie Europese wetgeving in België

Cameratechnologieën en dataprocessen (76u)

 • de algemene begrippen van fotogrammetrie
 • een vluchtplan en de instellingen van vluchtparameters
 • drone-toepassingen aan de hand van RGB-cameratechnologie
 • de interface van fotogrammetriesoftware
 • drone-toepassingen aan de hand van multispectrale cameratechnologie
 • meettoepassingen aan de hand van geografische software
 • drone-toepassingen aan de hand van thermische cameratechnologie
 • het opmaken van eindrapporten voor de klant omtrent de verworven data
 • foto- en videotoepassingen als dronetoepassing

Toegepaste bedrijfsvoering Drone data-expert (16u)

 • projectmatig werken als ondernemer
 • rol als freelancer en soorten contracten binnen de sector
 • kostenstructuur, kostprijsberekening en nacalculatie
 • het brengen van een professionele presentatie omtrent je drone-bedrijf

Eindproefbegeleiding (12u)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dronepiloten die zich verder wensen te professionaliseren.

Voorkennis

U bent dronepiloot of bent van plan dit binnenkort te worden.

Programma

Europese/Belgische dronewetgeving en SORA (28u)

 • algemene begrippen van Europese en Belgische dronewetgeving
 • diverse klassen binnen zowel de Europese als Belgische dronewetgeving
 • restricties binnen de diverse vliegklassen.
 • risico-analyse volgens SORA
 • stand van zaken van integratie Europese wetgeving in België

Cameratechnologieën en dataprocessen (76u)

 • algemene begrippen van fotogrammetrie
 • vluchtplan en de instellingen van vluchtparameters
 • drone-toepassingen aan de hand van RGB-cameratechnologie
 • interface van fotogrammetriesoftware
 • drone-toepassingen aan de hand van multi-spectrale cameratechnologie
 • meettoepassingen aan de hand van geografische software
 • drone-toepassingen aan de hand van thermische cameratechnologie
 • opmaken van eindrapporten voor de klant omtrent de verworven data
 • foto- en videotoepassingen als dronetoepassing

Toegepaste bedrijfsvoering drone data-expert (16u)

 • hoe projectmatig te werk gaan als ondernemer
 • je rol als freelancer en soorten contracten die je kunt afsluiten binnen de sector
 • kostenstructuur en inzicht in een kostprijsberekening en nacalculatie
 • professionele presentatie van je dronebedrijf

Eindproefbegeleiding drone data-expert (12u)

 • bijsturing en coaching

Eindproef drone data-expert (1u)