#170105 #Vaartuigen

Workshop pleziervaartuigen: Motoren – diagnose en herstelling NIEUW

Omschrijving

De juiste diagnose stellen van uw vaartuigmotor wordt heden ten dage meer en meer essentieel voor een goede reis op zee of binnenwateren. Leer hoe je een correcte diagnose kan stellen en welke herstellingen hierbij gepaard moeten gaan.

Tijdens deze opleiding ga je dieper in op de correcte motordiagnose van vaartuigmotoren.

Je leert de meest voorkomende gebreken herkennen en je kan deze ook gaan oplossen.

Je leert het juiste materiaal op een correcte manier gebruiken.

Voorkennis

Basisprincipes mechanica en elektriciteit van boten

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die zelf aan zijn boot wil sleutelen en zelf een correcte diagnose wil stellen voor zijn motor.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Men kan na deze opleiding:

- een correcte diagnose (van de meeste voorkomende problemen) stellen van uw vaartuigmotor

- de daarbij gepaste handeling uitvoeren

- het juiste materiaal gebruiken

- de motor van uw boot herstellen

Programma

- werking vaartuigmotoren

- correcte diagnosticering van uw probleem

- juiste handeling voor dit probleem met correcte afstelling

- tips and tricks