#180038
#Opleiding #HRM

Workshop betere teamresultaten via jobcrafting


Workshop: leer de technieken

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 

  • Witte raven zijn zeldzaam: een organisatie die het mogelijk maakt dat medewerkers hun job gedeeltelijk zelf kunnen 'boetseren' rond hun talenten en aspiraties zal makkelijker die witte raven aantrekken.
  • Zinvol werk is de sleutel tot motivatie en retentie: wanneer een medewerker geleidelijk uitgekeken raakt op zijn werk, maar niet meteen doorgroeit of carrièrestappen kan/wil zetten, dan geeft een jobcraftinggesprek het noodzakelijke inzicht om het werk terug zinvoller te maken. Het is een goed alternatief voor het functionerings- en evaluatiegesprek: uit onderzoek blijken de klassieke functioneringsgesprekken 1/3 tevredenheid, 1/3 maakt niks uit en 1/3 meer ontevreden werknemers te geven. Wil je dat risico niet lopen, start dan met jobcraftingsgesprekken als waardig alternatief.
  • Langer blijven werken: wanneer we naar ons eigen werk kijken dan beseffen we dat we zonder aanpassingen hetzelfde werk niet kunnen doen tot we 67 zijn. Een werkbare job verandert met de leeftijd. Zoeken naar werkbaar werk: bij burn-out preventie of projecten om mensen langer en gemotiveerder aan het werk te houden, eindeloopbaaninitiatieven voor 55+ (verplicht werkgelegenheidsplan voor 45-plussers. Sinds 2013 moet iedere organisatie met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45+ opstellen. Hiermee dient de organisatie aan te tonen dat de werkgever actief werkt aan het aantrekken of behouden van oudere werknemers. Jobcrafting past hier perfect in).
  • Maak meer verantwoordelijke teams: de leiding bepaalt de strategie en het te behalen doel, de medewerkers bepalen in overleg hoe en wie welk werk doet. Het werk beter leren verdelen zonder dat de leidinggevende moet beslissen is een ideale voorbereiding tot zelfsturing. Lukt dat niet, dan start je beter niet met zelfsturende teams.
  • Regisseur zijn van uw eigen werk: medewerkers die regisseur zijn van hun leven zijn gelukkiger en presteren beter.

Introductie

Door jobcrafting herstructureert een medewerker zelf zijn job. Deze aanpassingen liggen in eigen handen en zijn van die aard dat ze zonder toestemming kunnen uitgevoerd worden.

In deze opleiding leert de deelnemer de methode waarbij men zelf kleine wijzigingen in de job aanbrengt. Hoe begint men daaraan zonder de team- of bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega’s te benadelen?

Eens de aanpassingen achter de boeg, zorgt de methode ervoor dat het werk meer energie geeft. De meer algemene effecten van jobcrafting liggen in het feit dat iemand het werk als meer betekenisvol zal kunnen ervaren en zich meer zal identificeren met de werkzaamheden.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Onze doelgroep zijn HR-medewerkers en -verantwoordelijken, leidinggevenden, en diegenen die individueel of met hun team op zoek zijn naar manieren om werkbaar werk te maken, burn-out en stress te bestrijden, inzetbaarheid te verhogen of te verlengen.

Methodologie

Dynamo ontwikkelde een aanpak met een visuele taakanalyse waarbij je inzicht gegeven wordt in de 5L taken (leuke, lastige, 2-ledige, lege en latente taken). Met dat inzicht ga je aan de slag via het door Dynamo ontworpen Jobcraftingspel. Dat spel integreert 20 craftingstechnieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en uit ervaringen in meer dan 380 trajecten. Het spel helpt om tot meer innovatieve en duurzame oplossingen te komen. Beter dan dat je ze zelf moet bedenken.

Programma

De motivatie voor jobcrafting vloeit voort uit drie persoonlijke behoeften:

  1. Mensen doen aan jobcrafting om controle te kunnen uitoefenen op hun baan; om vervreemding van het werk tegen te gaan.
  2. Mensen zijn gemotiveerd om een positief zelfbeeld te creëren in hun werk.
  3. Jobcrafting bevredigt de basisbehoefte van mensen aan sociaal contact

Natuurlijke jobcrafters passen hun werk zodanig aan dat ze het werk beter aankunnen. Maar niet iedereen durft dit of weet goed wat je nog meer kan doen als je de meest courante aanpassingen deed. Daarom dat een begeleide aanpak tot bredere en fundamentelere oplossingen komt.

2018-38-3-OmschrijvingDocent-1.jpg

Wim Thielemans is expert in de wereld van werk. Al 20 jaar herkent hij trends om de werkplek van de toekomst te creëren. Organisaties zoals Delhaize, DuPont, KBC, De Kringwinkel, Ministerie van Financiën, Securitas,... huren hem in voor zijn werkbare oplossingen. Hij introduceerde als eerste Jobcrafting en Teamcrafting in België. Zijn bestseller Slim Interviewen werd genomineerd voor beste ontwikkelboek en beste boek over recrutering. Eind dit jaar verschijnt zijn boek JobRepair bij Lannoo Campus.