Sociale wetgeving buitenlandse werknemers

#070557
#Opleiding #HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U leert de voorwaarden kennen waaronder het mogelijk blijft het voordeel van de grensarbeidregeling te genieten.

U krijgt inzicht in de sociale, fiscale en financiële spelregels om tot tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten over te gaan.

In deze opleiding worden de regels toegelicht voor Franse grensarbeiders die werken in de Belgische grensstreek. Die regels belangen uiteraard alle West-Vlaamse bedrijven aan die nu al met Franse grensarbeiders werken of dit in de toekomst zouden willen doen.

Omschrijving

Actualiteit mbt tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten.

De toenemende internationalisering van de arbeidsmarkt en de toenemende mobiliteit van werknemers, ook van buiten de EU, heeft zijn gevolgen op sociaalrechterlijk en fiscaal gebied. Het is van cruciaal belang dat de ondernemingen een duidelijk zicht hebben op de verschillende wettelijke bepalingen inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en uitzendarbeid. Toch is het niet altijd evident de weg te vinden in het juridische kluwen. En wat bespaart u aan loonkost?

Met deze training willen wij een antwoord bieden op uw vragen. We bekijken deze arbeidsovereenkomsten vanuit arbeidsrechtelijke, fiscale en sociaalzekerheidsrechterlijke invalshoek enerzijds voor buitenlandse werknemers die in België komen werken, anderzijds voor de tijdelijke uitzendarbeid. U leert de voorwaarden kennen waaronder het mogelijk blijft het voordeel van de grensarbeidregeling te genieten. U krijgt inzicht in de sociale, fiscale en financiële spelregels om tot tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten over te gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zaakvoerders en personeelsverantwoordelijken van KMO's

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

1. Recrutering

  • Hoe en waar vindt u ze?
  • Welke stappen onderneemt u concreet?

2. Sociaal

  • Wanneer zijn arbeidsvergunningen/arbeidskaarten verplicht? Hoe worden deze aangevraagd?
  • Tewerkstelling van onderdanen uit de nieuwe EU-lidstaten: waarop moet men letten?
  • Welk sociaal zekerheidsstelsel is van toepassing?
  • Wat te doen met het loon van Franse grensarbeiders die in dienst zijn of die u in dienst wil nemen?

3. Fiscaal

  • Waar is de werknemer belastingplichtig?
  • Bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden

4. Financieel

  • Wat kost de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in vergelijking met de andere werknemers?