#200251
#Webinar #HRM

Sociaalwettelijke update: de Impact van corona op uw loon- en personeelsadministratie


Bent u ook geïnteresseerd om de impact van Covid-19 te kennen op de sociale - en arbeidswetgeving van de zelfstandige, werkgever en werknemer?

Introductie

Wat niemand voorzag gebeurde: een plotse en nooit geziene economische stilstand in de hele wereld. Dit met onmiddellijk gevolg op uw business en tewerkstelling. We zetten voor u even op een rijtje wat voorzien werd, wat nog te verwachten valt en hoe u de komende maanden met respect voor de huidige sociale- en arbeidswetgeving best voorbereid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Onontbeerlijk voor personeelsverantwoordelijken, personeelsmedewerkers, boekhouders belast met loon- en personeelsadministratrie

Methodologie

Dit wordt georganiseerd als webinar. Na uw inschrijving krijgt u van ons de nodige instructies om zonder enig probleem deze webinar te volgen. De spreker Dirk Durivet is een bijzonder expert ter zake, ervaren lesgever en gedreven webinar-ervaringsdeskundige.

Programma

 • Wat doet zich verder voor sinds de lockdown van 16 maart 2020 tot heden?
 • In welke fases treden er wijzigingen op?
 • Welke sociale en fiscale hulp is er tussentijds verleend aan zelfstandigen? Welk onderscheid vonden we onder de verscheidene sectoren en beroepen? Tot wanneer lopen de maatregelen en zijn er nog wijzigingen voorzien?
 • Welke hulp wordt er nog verleend aan de werkgever zowel financieel als inzake bescherming indien wordt doorgewerkt?
 • Hoe regelt de overheid het loonverlies van de werknemer, die van dag op dag thuisbleef? Wat werd er van de werknemer verwacht? Wat moet de werkgever in orde brengen? Kunnen de loon-en arbeidsvoorwaarden worden aangepast?
 • Tijdelijke werkloosheid op grond van economische motieven: voorwaarden en procedure
 • Van verplicht naar meer uitgebreid telewerken: hoe organiseren en welke maatregelen voorzien?
 • Flexibele arbeidsduurregelingen
 • Kan er worden geschoven met vakantiedagen?
 • Wijziging travel policies en impact grensoverschrijdende tewerkstelling
 • Preventie en inzetten van tools om besmetting te meten vs. het recht op privacy
 • Hoe ziet de exitstrategie na Covid-19 eruit? Waarop moeten bedrijfsleiders toezien wanneer ze terug hun zaak openen en werknemers tewerkstellen?
 • En wat met de arbeidsmarkt door en na Corona?
 • Uitstel sociale verkiezingsprocedure
 • Aandachtpunten ingeval van reorganisatie

Dirk Durivet, expert sociaal recht, loon- en personeelsadministratie