#111224
#Opleiding #HRM

Sociaalwettelijke actualiteit mbt PC 124 bouw

Introductie

Wees op de hoogte, vermijd sancties!

Omschrijving

De CAO voor de bouwsector vormt een geheel van wettelijke afspraken waar u zich als werkgever moet aan houden.

In een relatief korte tijd verwerft u een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema's met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in de bouwsector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zaakvoerders, leidinggevenden of kmo-medewerkers die de personeelsadministratie behartigen en boekhouders die service verlenen aan bouwbedrijven wat personeelsadministratie betreft.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

  • Sociale wetgeving toegepast op het bouwbedrijf
  • Actualiteit sociale wetgeving heet van de naald

Programma

U verneemt alles in een notendop wat van toepassing is op het bouwbedrijf mbt personeelswetgeving. Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen m.b.t.:

  • Correcte verloning
  • Mobiliteitsvergoeding
  • Geintegreerd welzijnsbeleid
  • Flexibiliteit mbt arbeidsduur
  • Verplichtingen tov overheid
  • Welke vergunningen zijn nodig?
  • Eenheidsstatuut arbeider/bediende. In hoeverre toepasbaar?

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Bouwunie; naast de algemene leiding van Bouwunie, blijft hij het aanspreekpunt ivm sociaal overleg in de bouw.