Sociaalwettelijke actualiteit mbt PC 124 bouw


Personeelswetgeving voor de bouw in een notendop
#111224
#Opleiding #HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

  • Sociale wetgeving toegepast op het bouwbedrijf
  • Actualiteit sociale wetgeving heet van de naald

Introductie

Wees op de hoogte, vermijd sancties!

Omschrijving

De CAO voor de bouwsector vormt een geheel van wettelijke afspraken waar je je als werkgever moet aan houden.

In een relatief korte tijd verwerf je een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema's met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in de bouwsector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zaakvoerders, leidinggevenden of kmo-medewerkers die de personeelsadministratie behartigen en boekhouders die service verlenen aan bouwbedrijven wat personeelsadministratie betreft.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Je verneemt alles in een notendop wat van toepassing is op het bouwbedrijf mbt personeelswetgeving. Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen m.b.t.:

  • Correcte verloning
  • Mobiliteitsvergoeding
  • Geintegreerd welzijnsbeleid
  • Flexibiliteit mbt arbeidsduur
  • Verplichtingen tov overheid
  • Welke vergunningen zijn nodig?
  • Eenheidsstatuut arbeider/bediende. In hoeverre toepasbaar?

Twain De Hondt, jurist en adviseur sociale wetgeving bij Bouwunie.