Reorganisatie en het sociaal plan (live webinar)


Sociaal-juridische update bij downsizing
#200310
#Webinar #HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht.
 • Zijn er extra regels waar u op moet letten tijdens de coronacrisis?
 • Welke alternatieven naast ontslag zijn er voor uw onderneming om de coronacrisis heelhuids door te komen?

Introductie

Werkgevers treffen noodgedwongen maatregelen om opgewassen te zijn tegen de Coronacrisis. Maatregelen die het personeel hard kunnen treffen. Alle hens aan dek dus voor directie en HR. Door de crisis worden medewerkers opeens geconfronteerd met versoberde arbeidsvoorwaarden of ontslag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers juridische dienst en personeelsmedewerkers

Programma

 • Het einde van de arbeidsovereenkomst : meer dan alleen ontslag
  • Individueel ontslag vs. collectief ontslag
  • Ontslag met opzeggingstermijn
  • Ontslag met onmiddellijke ingang en betaling van een opzeggingsvergoeding
 • Individueel ontslag
  • Ontslag met opzeggingstermijn of –vergoeding
  • Berekening van de opzeggingstermijn
  • Ontslag met onmiddellijke ingang/opzeggingsvergoeding
  • Ontslag en outplacement
  • Ontslag en motiveringsplicht – CAO 109
 • Herstructureren anno 2020
  • Downsizing en arbeidsduurvermindering
  • Alternatieve manieren van werken
  • Hoe bespaart u zonder te raken aan het hart van uw onderneming?
  • Hoe afscheid nemen van werknemers?
  • Strategische personeelsafbouw over een langere periode?
   • Aandachtspunten bij ontslag
 • Vrijwillige vertrekplannen? Wat? Hoe en snelheid?

Stijn Demeestere staat aan het hoofd van het team Werkgelegenheid, Pensioenen en Arbeidsvoorwaarden van Deloitte Legal. Hij heeft ruime expertise in alle juridische HR-zaken. Hij is met name gespecialiseerd in het ontslagrecht (zowel individueel als collectief), flexibele arbeidstijd en de arbeidsaspecten van verschillende soorten bedrijfsreorganisaties. Hij wordt regelmatig geïnterviewd door De Tijd (de Belgische tegenhanger van The Times) en publiceert op Jobat (de online werkgelegenheidsrubriek van krant De Standaard). Hij schreef veel boeken (over onderwerpen als beschermde werknemers en antidiscriminatie) en artikelen (over onderwerpen als de nieuwe ontslagwetgeving, outplacement en overbruggingspensioen).