#130360
#Opleiding #HRM

Personeelsmedewerker

Introductie

Deze opleiding is dé opleiding voor diegenen die personeelsmedewerker willen worden. Dit traject biedt in ieder geval een antwoord aan personen die een overzichtelijke kennis van personeelsbeleid willen krijgen.

Ook voor bedrijven en organisaties die iemand willen opleiden om mee te werken op de personeelsdienst is deze opleiding zeer geschikt.

Samen met de opleiding Loon- en personeelsadministratie wordt het volledig spectrum van personeelszaken belicht.

Omschrijving

We weten hoe belangrijk de medewerker wel is. Werken met mensen is investeren in mensen. Uw menselijk potentieel zo effectief mogelijk inzetten en er het beste uit halen. Zorgen dat de juiste man/vrouw de geschikte job uitoefent, optimaal rendeert en dat alles in overeenstemming is met de bedrijfsstrategie.

Wie op een personeelsdienst werkt, heeft vandaag zonder enige twijfel een veelzijdige job. Een helder, effectief en goed werkende personeelsdienst, is de sleutel tot succes. Wie gelooft in de kracht van een goede personeelsdienst, waarbij respect voor medewerkers en bedrijfsstrategie samengaan, is de juiste persoon voor deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar mensen die binnen een personeelsdienst willen werken of er reeds in werken en een breed overzicht willen krijgen van personeelszaken.

Methodologie

De lessen zijn een mix van theoretische uiteenzettingen, praktische cases en oefeningen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Na de 12 sessies is men in staat om personeelszaken te positioneren binnen de bedrijfsvoering
 • Men heeft een overzicht van verschillende aspecten van personeelszaken
 • Men krijgt een gedegen basisopleiding, waarmee de kennis daarna verder in de diepte kan uitgebreid worden

Programma

1.Het belang van personeelsbeleid

 • Situering van het personeelsbeleid  tov het globaal managment
 • Duurzaam personeelsbeleid: belang van het besef van de waarde van het personeel
 • Belang van personeelsbeleid: bedrijfsstructuur, ISO/kwaliteitszorg, personeelsbeleid in het licht van sociale wetgeving
 • HRM en (sociale) conflicten
 • Duiding van de verschillende aspecten van  personeelsbeleid die in de opleiding aan bod komen:
 • werving & selectie, competitiemanagement
 • loopbaanmanagement
 • belonen en beoordelen
 • communicatiebeleid & sociaal overleg
 • arbeidsverhoudingen
 •  

2.Werving, selectie en competentiemanagement

 • Competentiemanagement
 • Wat zijn competenties (generieke, specifieke, gedragsgebonden en kennis, gedragsindicatoren)
 • Toepasbaarheid (verticale en horizontale integratie)
 • Werving
 • Functie- en profielanalyse
 • Vacature opmaak
 • Knelpuntberoepen
 • Wervingskanalen (uitzendbureaus, selectiekantoren, freelancers,...)
 • Jobmarketing
 • Oefeningen: opmaak functiebeschrijving personeelsmedewerker, vacature personeelsmedewerker en actieplan wervingskanalen voor die functie.
 • Selectie
 • Eerste screening
 • Diepte-interview (STAR)
 • Assessment en testen
 • Ethiek en discretie
 • Oefening: sollicitatiegesprek afnemen bij elkaar

3.Loopbaanmanagement

 • Opleidingsplanning
 • opmaak van een bedrijfsopleidingsplan
 • opstellen van een opleidingsbudget
 • sectorfondsen inzake opleiding
 • e-learning en andere mogelijkheden
 • Loopbaanmanagement
 • start van de loopbaan en onthaal nieuwe medewerkers
 • deeltijds werken/andere vormen van werken
 • functiewijzigingen (Wat met functiewijzigingen tijdens bv. ouderschapsverlof?)
 • kennisborging
 • interimmanagement
 • einde loopbaan: brugpensioen, pensioen, ontslag, generatiepact

4. Beloningsbeleid

 • Loonbeleid
 • Functieclassificatie
 • Alternatieve verloningsystemen

5. Performance management

 • Opmaak van een evaluatiebeleid
 • Parameters voor beoordeling
 • Kengetallen, boordtabellen
 • Toepassing via functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • Moeilijke gesprekken voeren

6. Welzijn op het werk

 • Begrippen betreffende welzijn op het werk.
 • Wat zijn de oorzaken en gevolgen van welzijn op het werk?
 • Wat is het wettelijk kader hieromtrent?
 • Wat kan een werkgever/HR doen aan welzijnsacties op het werk?

7. Communicatiebeleid

 • Wat is een intern communicatiebeleid?
 • Doel van interne communicatie
 • Hoe opzetten?
 • Evaluatie van de interne communicatie
 • Casussen: communicatie omtrent de implementatie van een sanctioneringsbeleid en een werkoverleg

 

Datum Startuur Einduur
maandag 08/10/2018 18:30 21:30
maandag 15/10/2018 18:30 21:30
maandag 22/10/2018 18:30 21:30
maandag 05/11/2018 18:30 21:30
maandag 12/11/2018 18:30 21:30
maandag 19/11/2018 18:30 21:30
maandag 26/11/2018 18:30 21:30
maandag 03/12/2018 18:30 21:30
maandag 10/12/2018 18:30 21:30
maandag 17/12/2018 18:30 21:30
maandag 07/01/2019 18:30 21:30
maandag 14/01/2019 18:30 21:30

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

getuigschrift

U ontvangt op het einde een certificaat erkend door SBM.

prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Kevin Labens op 050 40 30 90 of kevin.labens@sbmopleidingen.be.

Hanna Simoens

Bieke Vansteelandt

Freddy Carrette

Alle docenten hebben ruime praktijkervaring als HR-verantwoordelijke en/of HR-consultant