#110636
#Opleiding #HRM

Onthaal van nieuwe medewerkers


Van harte welkom!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Professionele aanpak in het opstarten van een onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers, de bestaande onthaal- en introductieprocedure kritisch toetsen en optimaliseren.

Introductie

Het KB van 25 april 2007 maakt een onthaalprocedure in elk bedrijf wettelijk verplicht. Maar ook in de praktijk blijkt een goed onthaal vele voordelen te hebben;  dit zowel in functie van snelle inwerking van de nieuwe medewerker, als in functie van groei en binding.

Omschrijving

Nieuwe medewerkers op een professionele manier onthalen en introduceren legt een belangrijke basis voor hun loopbaan binnen de organisatie vb. motivatie, tevredenheid, binding met de organisatie en optimaal functioneren op lange termijn. Een goed onthaal is de basis voor vertrouwen in en groei binnen de functie én de organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

HR-verantwoordelijken en (HR-) medewerkers die instaan voor het onthaal en de introductie van nieuwe collega's.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Wettelijk kader, modellen en praktijk, good practices, ervaringsuitwisselingen,...

onthaal-medewerker-1-2_2011-636.png
onthaal-medewerker-1-1_2011-636.jpg

Programma

DEEL 1 Waarom een onthaalbeleid

•Wettelijk kader: onthaal van nieuwe medewerkers is verplicht

•Een psychologisch én professioneel aspect

•Vaak voorkomende misvattingen

DEEL 2 De organisatie van een warm en kwalitatief onthaal

•Organiseren op drie niveaus: de organisatie, de werkvloer/ het team en de functie

•Organiseren in drie tijdsblokken: vóór de start, tijdens en na de inwerkingperiode

•Organiseren vanuit drie brillen/doelstellingen: onthaal, opleiding en begeleiding

•De rol van de leidinggevende versus meter/ peter

•Uitrol van een efficiënt meter/peter programma

•Leercurve en leerstijlen

•Praktische toepassingen vb. welkomstbrochure, onthaaldag, buddy-systeem, …

DEEL 3 Aan de slag

•Hoe introduceren binnen de organisatie

•Integratie met het HR-beleid

•Do’s and don’ts

•Good practices en ervaringsuitwisselingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding hieromtrent kan u contact opnemen met Kevin Labens op 050 40 30 90 of kevin.labens@sbmopleidingen.be.

Deze opleiding wordt verzorgd door Tine Callebaut.

Tine is als bedrijfspsycholoog steeds geboeid geweest door menselijke interacties, talent en vitaliteit. In haar "rugzak" zit meer dan 10 jaar ervaring in de HR-wereld en dit vanuit verschillende rollen (consultant, stafmedewerker, manager, loopbaanbegeleider en stress- & burn-out coach). Collega's, medewerkers en cliënten omschrijven haar als een mensgerichte HR-manager en coach: inhoudelijk onderbouwd met zorg voor de mens achter de medewerker; waar nodig hard in de boodschap, maar steeds zacht voor de mens. Tine heeft ervaring in verschillende sectoren waaronder HR-consultancy, zorgsector, jeugdwerk en onderwijs. Ze werkt het liefst op het kruispunt van theorie en praktijk: wetenschappelijk onderbouwd, maar tegelijk met de voeten in de realiteit van de werkcontext. Tine combineert deeltijdse HR-opdrachten met de uitbouw van haar eigen "ont-haast-praktijk" voor talent- en vitaliteitsmanagement.