Praktijkgerichte opleiding voor startende dakwerkers

#190594
#Opleiding #Bouw

Omschrijving

Ben je een startende dakwerker en mis je nog ervaring in het bouwen van onderdaken, het leggen van dakpannen en het solderen van een goot? Dan kan je via deze praktijkgerichte opleiding je kennis hierin uitbreiden en verdiepen.

In het begin van de opleiding krijg je een korte algemene theoretische uitleg over de functies van het dak. Je leert de diverse daktypes kennen en de correcte woordenschat. Hierna start je met de praktijk en waar nodig bijkomende theoretische uitleg.

Waaruit bestaat een draagstructie? Hoe wordt hemelwater afgevoerd? Waarvoor dient een onderdak en hoe gebeurt de opbouw? Welke materialen worden er gebruikt bij dakbedekking? Is er een goede onderlinge aansluiting tussen de diverse elementen? Hoe wordt een velux in het dak ingewerkt? Hoe wordt een goot gesoldeerd?

Wens je hierop een antwoord of meer informatie?

Schrijf je dan snel in!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor startende dakwerkers die hun kennis willen uitbreiden en verdiepen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je zorgt voor niet loshangende werkkledij, soepele veiligheidsschoenen S1 en een veiligheidsbril.

Praktijklessen

Je zorgt voor een soldeerbout.

Waarborg gereedschapskoffer:

Syntra West stelt jou een materialenkoffer ter beschikking.

Bij de start van de opleiding betaal je hiervoor een waarborg van

€ 50 (cash) en teken je een formulier voor ontvangst.  

Programma

Algemene beschouwingen:

 • Definitie en functie

Hellende daken:

 • Diverse daktypes en terminologie
 • Draagconstructie:
  • Primaire structuur
  • Secundaire structuur
  • Op de dakbedekking afgestemde draagconstructie
 • Hemelwaterafvoer
 • Onderdak:
  • Functie
  • Hoe opbouwen?
 • Dakbedekking:
  • Afschot en bedekking
  • Dakbedekking op panlatten
  • Weerstand tegen windbelasting
  • Bijkomende afsluiting
  • Plaatsen van pannen
 • Velux in het dak inwerken
 • Basis solderen: solderen van een goot

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

Bij aanvang van de opleiding betaal je een waarborg voor het gebruik van de gereedschappen in de materiaalkoffer. Indien alle materiaal in goede staat is op het einde van de opleiding, krijg je de volledige waarborg terug. Schade door verlies of breuk van één of meerdere gereedschap(pen), zal aangerekend worden. Deze kostprijs wordt van de waarborg afgetrokken. Bedraagt de schade hoger dan € 50 dan zal je hiervoor een aanvullende factuur ontvangen.